Bruborg. , Ankolmvegen 1

Lekker og moderne leilighet som er betydelig oppgradert i 2017. Garasje og 2 svært romslige boder. Felles veranda.

550 000

 • Prisantydning:

  550 000,-

 • Totalpris:

  1 396 433

 • Fellesutgifter:

  7 333,-

Beregnet totalkostnad: 550 000,- (Prisantydning) 838 451,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 388 451,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 396 433,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  45 m²

 • Bruksareal:

  45 m²

 • Etasje:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1997

 • Modernisert:

  2017

 • Gårdsnummer:

  275

 • Bruksnummer:

  107

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  239961043

 • Sist endret:

  25.05.2023 12:23

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Entrè, bad, soverom og stue/ kjøkken.

I tillegg er det egen garasje.

Standard

Moderne og fin leilighet oppgradert i 2017.
Leiligheten inneholder stue i åpen løsning med kjøkken. Kjøkkenet har integrerte hvitevarer som medfølger i hanelen. Videre har leiligheten et soverom på ca 9,5 kvm med god plass til garderobeløsning. Flislagt bad på ca 5 kvm med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Beliggenhet

Eiendom beliggende på Bruborg, ca.1km fra Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane og butikker. Nord Universitet, Trønderhallen med svømmehall, Frol oppvekstsenter, barnehage og Røstadlandet med fine turstier. Røstad legesentret og apotek like i nærheten.

Felleskostnader

7 333 pr. mnd. Inkluderer: Renter på fellesgjeld, kommunale avgifter, felles forsikring, felles strøm, tv/internett, felles vedlikehold m.m.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Felleskostnader etter avdragsfri periode(23.01.2027): Kr. 7 932,-.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld pr. 04.05.22: Kr. 838 566,-

Avdrag fellesgjeld

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 23.01.2027 utgjøre ca kr 2 682,00 per måned for denne boligen.

Andel formue

Andel fellesformue pr. 04.05.22: Kr. 20 756,-.

Borettslag

Borettslag: Brusvebakken Borettslag, Orgnr: 917308020

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.

Borettslaget er ikke tilknyttet en IN- ordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

Aasen Sparebank
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 04.05.2022: 2.55% pa.
Antall terminer til innfrielse: 296
Saldo per 04.05.2022: 7 582 041
Andel av saldo: 838 567
Første termin: 23.01.2017Neste avdrag: 23.01.2027 ( siste termin 23.12.2046 )

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 23.01.2027
utgjøre ca kr 2 682,00 per måned for denne boligen.

Forsikring

IF Skadeforsikring NUF Polisenummer: SP0002009332

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Husdyrhold

Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for dyrehold.

Se vedlagt husordensregler i prospektet.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG3, store eller alvorlige avvik:
Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Våtrommet er etablert etter at kravene til "uavhengig kontroll " kom, men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll" på våtrommet. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Kostnadsestimat :  Under 10 000.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat :  Under 10 000.

TG2 avvik som kan kreve tiltak:
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist utettheter i ventilasjonskanal
Kostnadsestimat :  Under 10 000

TG2 avik som ikke krever umiddelbare tiltak:
Innvendig > Overflater
Det er påvist fuktskader på overflater.

Innvendig > Etasjeskiller
Målt høydeforskjell på over 10mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Våtrom >Overflater vegger og himling > Bad

Våtrom >Overflater Gulv > Bad
Det er påvist andre avvik:
Krav til fall er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.

Våtrom >Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er påvist andre avvik:

Kjøkken >Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad.

Kjøkken >Avtrekk > Stue/kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
 Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør
system ikke ledes til sluk eller annen kompenserendeløsning.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt 2:Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Hele leiligheten ble pusset opp i 2017"

Pkt 2.2: Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
"Kan skaffes av forrige eier"

Pkt 2.3: Er arbeidet byggemeldt?
"Usikker, siden dette skjedde før jeg kjøpte, men regner med at det er byggmeldt."

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i  underetasje/kjeller?
"Det er fukt på lagringsplassen på begge leilighetene nede. Problemet ble bagatellisert av forrige ei er så dette er ikke blitt gjort noe med. Slikt er på borettslaget sitt ansvar, og vet det jobbes med løsninger for å begrense/stoppe dette."

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
"Hadde svartsopp på soverom og stue for ca 1 år siden. Dette skyldtes kondens og er dermed viktig med ordentlig ventilasjon (panelovn, vifte, etc). Også lurt å sette opp møbler litt ut i fra vegg. Spesielt i mot lagringsplassen"

Pkt. 10: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
"Hadde i 2018. Ikke sett noe til i senere år."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Litt usikker. Kan sjekkes opp. Ble byttet strømmåler og lagt strøm i carport"

Pkt. 13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Dette er jeg noe usikker på, men regner med det."

Pkt. 15: Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
"Det er lagt strøm i carport."

Pkt. 18: Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
"Vedlikehold av bygget. Dette skjer på bekostning av borettslaget og mulige dugnader."

Pkt. 24: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
"Tilstandsrapport ifbm salg."

Pkt. 27:  Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
"Renter".

Pkt. 28: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som: rotter, mus, maur eller lignende?
"Fukt i andel 4 og 5 (2 nederste leilighetene)"

Pkt. 29: Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)?
"Hadde skjeggkre i min leilighet i 2018."

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 45 m²
Primærareal (P-rom): ca. 45 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
bad, stue/ kjøkken, soverom, gang og entrè

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Leiligheten disponerer en garasje på ca. 17m².

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 15.05.2017.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 345 103 pr. 31.12.22 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 242 372 pr. 31.12.22 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området. Område er avsatt til boligbebyggelse.

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030. Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert 9/12.2020. Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er avvik mellom byggegodkjente tegninger og faktisk bruk. Dette gjelder gang fra stue inn til bad/ soverom, dette arealet er skravert som "utenfor prosjektet" i tegningene. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Ankolmvegen 1, 7604, Levanger, Gnr. 275 bnr. 107, andelsnr. 5 i Brusvebakken Borettslag med orgnr. 917308020 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-21-0098

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.