Lysøysundet , Lysøysundveien 563

Enebolig med flott beliggenhet og vakker sjøutsikt - Moderniseringsbehov - Gangavstand til dagligvarebutikk

1 200 000

 • Prisantydning:

  1 200 000,-

 • Totalpris:

  1 246 419

Beregnet totalkostnad: 1 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 46 419,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 246 419,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  126 m²

 • Bruksareal:

  163 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1947

 • Gårdsnummer:

  71

 • Bruksnummer:

  37

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  318566483

 • Sist endret:

  19.09.2023 10:27

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 86%

  eier sin egen bolig

 • 64%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 48%

  har bolig på over 120 kvm

 • 25%

  er barnefamilier

 • 31%

  er gift

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Sokkel: Gang, hobbyrom/vaskerom, bod og lagerrom.
1.etasje: VF, gang, WC, bad, 2stk soverom, trapperom, stue og kjøkken.

Standard

Takstmanns overordnede faglige vurdering:
De fleste bygningsdeler er av eldre dato/ opprinnelig byggeår. Det vil måtte påregnes en del tiltak i tiden som kommer. Man må
forvente at det elektriske anlegget gjennomgås og oppgraderes. For mer detaljert informasjon anbefales det å lese rapportens
respektive punkter.

Kjøkken
Folierte skrog med slette fronter og laminert benkeplate. Det er ingen avtrekk over stekesonen.
Innredning og hvitevarer generelt har oppnådd forventet levetid og tiltak anbefales. Høy slitasjegrad på kjøkkeninnredning. Tiltak må påregnes.

Bad
Flis på gulv og våtromsplater på vegg. Takess himling. Overflatene har en del bruksslitasje på bakgrunn av alder.
Det ble bemerket flere skader og avvik på overflater i dusjsone. Det er etablert plastsluk i dusjsonen. Sluk er forsøkt fuget/tettet, halve sluket, da halvparten er inne i dusj og andre halvdel er utenfor dusj.

Beliggenhet

I Lysøysund kan man finne en Coop dagligvareforretning, bensinstasjon og et utsalg for byggevarer via Kystbygg. Ankeret, som restaurant og uteplass. Her kan man gå til og fra puben når man måtte ønske. Ellers kan man finne alt av tjenester og servicetilbud i Bjugn som er kommunesenteret, kun 15 minutters kjøring fra eiendommen. Handelssenteret Brekstad i Ørland, har et rikt tilbud innen varehandel og tjenester. Ørland huser også Norges nye kampflybase; Ørland Hovedflystasjon, kun 30 min kjøring fra eiendommen.

Lysøysund er kjent for sitt ville og vakre kystlandskap. Det er et populært friluftsområde for innbyggerne og en god del fritidsinnbyggere har satt opp fritidseiendom i området. Lysøysund har historisk sett alltid vært nært tilknyttet havet med fiskeri og havbruk. Det er et rikt natur og dyreliv i området og området er et naturlig utgangspunkt for fiske og båtliv. Havområdene utenfor er rikt på fisk og skalldyr. Ypperlig område for dykking.

Hvert år i starten av august arrangeres Kystkulturdagene i Lysøysund. Da fylles bygda med tilreisende fra fjern og nær. Dette er årets store begivenhet i Lysøysundet hvor det arrangeres martna og seilas rundt Lysøya. Det er et yrende liv på dagtid og konserter på kveldstid. Venter man storinnrykk av besøkende har man også muligheter for å leie rorbuer ved Lysøya Småbåthavn.

Lysøysund har et rikt tilbud innenfor lag og foreninger, både for voksne og barn. Lysøysund har bl.a. et eget idrettslag.

Nærmeste barneskole er Fagerenget Montessoriskole knappe 2 km fra boligen med klassetrinn fra 1. til 7. klasse. Nærmeste barnehage er Solkysten barnehage med to avdelinger som man finner i sentrum av Lysøysund like ved boligen. Nærmeste ungdomsskole er Botngård skole i Bjugn. Her finner man også Fosen Videregående skole med et rikt tilbud av linjer og studieretninger. Det er organisert busstransport for skoleelever. Se AtBs hjemmesider for ruteopplysninger: www.atb.no

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, Bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige forsikring

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
- Grunnmur & fundamenter: Bygningsdelene har oppnådd en alder der det er påregnelig med hyppigere intervall for
vedlikehold. Undersøkelse av grunnmur viser ingen tegn til sprekker eller skader som vurderes å være av
konstruksjonsmessig betydning.

- Rom under terreng: Det ble avdekket symptomer på svikt i drenering/fuktsikring. På bakgrunn av alder på drenering
og fuktsikring settes TG 2. Det er påvist indikasjoner på fuktgjennomtrenging i kjellergulv og grunnmur.

- Yttervegger: Bygget etter de forskrifter og normer som var gjeldene på oppføringstidspunktet.
Konstruksjonsoppbyggingen er dårligere enn dagens krav. Isoleringen må antas være fra byggetiden og tilfredsstiller
ikke dagens krav til isolering. Oppgraderinger av yttervegger, isolasjon, panel og overflater må påregnes. Lufting er
ikke iht. dagens anbefalte løsninger, men de løsninger som var vanlig ved byggeår. Eldre yttervegger kan
erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger.
Ytterveggkonstruksjonen er fra byggeår. Konstruksjonen utført av tre over ringmur. Enkelte tegn til de punkter som
nevnt over. Utvendig inspeksjon viser tegn til flere flater/ bord med råte og uttørking. Stedvis bærer kledningen preg
av alder og oppsprekking. Fasadene bærer preg av manglende vedlikehold Det registreres tørkesprekker og stedvis
råte i kledningen, primært rundt vindu.

- Piper og ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret. Eldre og utett sotluke registreres. Undertegnede har ikke spesiell
kompetanse vedrørende vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav,
anbefales kontakt med lokalt feievesen.

- Etasjeskiller: Bjelkelaget er fra opprinnelig byggeår og et avvik utover dagens normer må påregnes. Det er ikke
registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen.

- Trapp: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og
barnesikring. Det bemerkes at rekkverkhøyde og lysåpninger på trappen ikke oppfyller dagens krav. Det registreres en
del slitasje på trappen.

- Øvrige rom: Øvrige rom er besiktiget og vurdert til høy bruksslitasje.

-VVS: Varmtvannsbereder er installert i rom uten lekkasjesikring eller sluk. TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre
rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid. Avløpsrør av støpejern/soil fra 50/60/70-tallet
har som regel en del innvendig korrosjon noe som kan forårsake treg avrenning og lettere tilstoppinger. Eldre vannrør
av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av
rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrør som er over 30 år. Mangelfull ventilering av badet. Ingen avtrekk over
stekesone på kjøkken. Komfyrvakt ikke installert. Ifm. oppgradering av boligens våtrom vil det være naturlig med
utskiftning av rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

-Drenering: Det ble registrert funksjonssvikt på drenering og fuktsikring av grunnmuren. Strakstiltak må påregnes. Det
er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og grunnmur.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 100.000 - 300.000

- Vinduer & dører: Det ble ikke registrert noen punkterte vindusglass på befaringsdagen selv om dette kan til tider
være vanskelig å avdekke kun ved visuell kontroll. Det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i
boligen. Det ble registrert noe slitte pakninger og trege vridere på vinduer fra byggeåret. Utskifting av disse anbefales
på sikt. Ytterdører og balkongdører i tre med 2-lags glass. Ved enkel funksjonstest fungerte lukke- og låsemekanisme
som normalt. Det registreres at enkelte vinduer kniper litt i karm og noe slitte pakninger. Justeringer og utskifting av
pakninger anbefales. Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det
er lett å komme ut av vinduet. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av
høyde og bredde må være minimum 1,5m Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Det må
påregnes noe vedlikehold og utskifting av enkelte vindusglass/vinduer i tiden som kommer. Karmene i vinduer er slitte
og det er sprekker i trevirket. Vinduene bærer preg av skader og manglende vedlikehold. Det er påvist noen glassruter
som er punktert eller sprukne.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 100.000 - 300.000

- Balkong: Konstruksjonen er værslitt og bærere preg av manglende vedlikehold. Rekkverk mangler. Det er krav til
rekkverk ved høyde på terrasser over 0,5m fra bakkenivå. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres. Høyde på
rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 90 cm. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og
lignende skal være minimum 1 meter.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 - 50.000

- Taktekking: Det ble ikke registrert skader eller symptomer på svikt. Tekkingen er vurdert å være i god stand. TG 1 på
selve taktekkingen. Taket ble kontrollert fra bakkenivå. Ingen tegn til lekkasjer ved visuell kontroll av taktro/undertak
på kaldloftet. Det må påregnes utbedringer/utskifting av vindskier. Vindskier med råteskader registreres. TG 3 grunnet
dette.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 - 50.000

- Bad - Totalvurdering av overflater: Overflater registreres å ha høy slitasjegrad og tiltak må påregnes.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

- Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Det ble avdekket symptomer på svikt i tettesjiktet på
befaringsdagen. Strakstiltak må påregnes. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

- Bad - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Sanitært utstyr er modent for utskifting.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 - 50.000

- Bad - Totalvurdering av fuktsøk: Det ble avdekket forhøyede verdier ved søk inne på badet. Det ble avdekket tegn
til svikt i tettesjiktet på befaringsdagen. Videre dusjing direkte på overflatene frarådes.

- Kjøkken: Innredning og hvitevarer generelt har oppnådd forventet levetid og tiltak anbefales. Høy slitasjegrad på
kjøkkeninnredning. Tiltak må påregnes.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

- Elektrisk anlegg: Det anbefales at anlegget på generelt grunnlag kontrolleres av en el. - takstmann. Det registreres
løse ledninger, løse kontakter. Det registreres at det er benyttet ujorda og jorda kontakter i samme rom. Det er utført
arbeid på det elektriske anlegget av huseier.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
"Det var fukt da vi tok over huset i 2009, men ble bedre etter at vi gjorde tiltak
med fuktoppsamler."

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
"Det finnes to piper. Den ene har fyringsforbud. Denne pipa er kledd med treverk.
(ved skap på dobbeltsoverom)"

- Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
"Liten sprekk i grunnmur. Synlig på baksiden av huset."

-Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Tak ble skiftet før vi tok over boligen i 2009."

- Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
"El-anlegg kontrollert og godkjent etter utbedring av noen jordfeil."

- Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
"Tilstandsrapport og boligsalgsrapport ble gjort i 2015"

- Tilleggskommentar
"Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig."

Boligens areal

Primærrom: 126 kvm, Bruksareal: 163 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 77 m².
Primærrom: 40 m².
Sekundærrom: 37 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, hobbyrom/vaskerom.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod og lagerrom.

1. etasje:
Bruksareal: 86 m².
Primærrom: 86 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: VF, gang, WC, bad, 2stk soverom, trapperom, stue og kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 267 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen er fordelt på to teiger. Den ene er oppmålt til 167m², den andre har fiktive grenser og et ukjent grenseforløp, ref. vedlagt matrikkelbrev.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Byggemåte

Enebolig med kjeller oppført i trekonstruksjon over støpt ringmur. Stående kledning av trepanel, saltaksform
tekket med lakkerte stålplater. Vinduer er gjennomgående i tre, med 2-lags glass.

Se vedlagte tilstandsrapport for ytterligere informasjon om boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Elektrisk via panelovner/ varmekabler
Vedovn / pelletsovn. Varmepumpe.

Det er registrert 2 skorsteiner.
Siste registrerte feiing utført 24.05.2022 Siste registrerte tilsyn utført 24.05.2022
Registrert merknad: Ikke behov for feiing av skorstein. Lite sot
Avvik til fyringsanlegget: Skorstein er kledd inn på 4 sider i 1. etasje og på 3 sider i loftsetasje.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 9 670,22 pr. år Inkluderer: Fastdel vann pr.enhet: kr.1 650,- Forbruk vann pr m³: kr.17,70,- Slamtank 4m³ - Årl. tømming: kr.2 090,- Kommunal andel slam: kr.250,- Renovasjon 140 l: kr.4 615,- Gangavstand 11 - 30 m: kr.922,52,- Kommunal andel renov.: kr.125,-

Det er 4 terminer i året. Gebyret kan variere fra en termin til en annen.
Det gjøres oppmerksom på at avgiftene varierer som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 398 701 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 435 324 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Eiendommen er vist som boligbebyggelse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

1994/3461-1/63 JORDSKIFTE TINGLYST
08.07.1994
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/404-1/63 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
29.03.1947
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:5057 Gnr:71 Bnr:11

1999/3605-1/63 GRENSEJUSTERING TINGLYST
02.09.1999
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/4696-1/63 GRENSEJUSTERING TINGLYST
04.11.1999
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/4696-2/63 MÅLEBREV TINGLYST
04.11.1999

Vei/vann/avløp

Offentlig vann med private stikkledninger.
Privat vei og avløp, septik.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 14 83 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver (selger) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som er opplyst i prospektet. Interessenter oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Lysøysundveien 563, 7168, Lysøysundet, Gnr. 71 bnr. 37 i Ørland kommune

Oppdragsnummer

69-23-0080

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Fosen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.