Agdenes , Kong Øysteins vei 266

NY PRIS! NY VISNING: 1.OKT KL 16. Kong Øysteins Havn/ Agdenes Gård er nå for salg! Stor eiendom med mange muligheter!

4 500 000

 • Prisantydning:

  4 500 000,-

 • Totalpris:

  4 628 519

Beregnet totalkostnad: 4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 128 519,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 628 519,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Landbrukseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  222 m²

 • Bruksareal:

  331 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  10

 • Byggeår:

  1931

 • Gårdsnummer:

  701

 • Bruksnummer:

  1

 • Finnkode:

  306665567

 • Sist endret:

  22.09.2023 13:40

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 83%

  eier sin egen bolig

 • 70%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 80%

  har bolig på over 120 kvm

 • 83%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 24%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Kong Øysteins havn er velkjent for de fleste som har kjørt gjennom Agdenes, og er fra førreformatorisk tid. Det eneste som gjenstår i disse dager, er rester fra moloen, men sagaene snakker om store ting.

Anlegget er omtalt i Håkon Håkonssons saga og i Snorres kongesagaer. I Magnussønnenes saga står det at Kong Øystein (ca. 1088 - 1123) lot bygge «ei havn der det før hadde vært havnløst».

Agdenes gamle kirkested ligger øst for gården Agdenes, og der skulle det, ifølge sagaene, ha blitt bygget en kirke av ovennevnte Kong Øystein.

Anlegget av moloen og byggingen av en voll og en kirke kan plasseres inn i en større sammenheng. Kontroll over fjordmunningen var av så stor viktighet at kong Øystein fant det nødvendig å skape et kongekontrollert alternativ til gamle sentra som Storfosen / Kråkvåg og Veklem og muligens Austrått, at han gikk til det store skritt å gjøre ei ellers lite brukelig bukt til ei ypperlig havn. Han gjorde gården Agdenes om til et militært støttepunkt ved å sette det i forbindelse med Trondheim gjennom lyssignalsystemer.

Kilde: https://www.avisa-st.no/nyheter/i/qR66rz/kulturminner-i-agdenes

Innhold

Boligen inneholder:

Kjeller: Uinnredet rom/lager

1.etasje: VF, gang, bad, 3stk soverom, 2stk stue, kjøkken og trapp

2.etasje: Gang, 7stk soverom og bod.

Standard

Takstmanns overordnede faglige vurdering:
Boligens konstruksjon fremstår i teknisk god stand. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser uten noe innsyn. Helt for seg selv ytterst i Trondheimsfjorden.
Rett ved havet!

Ca. 24 km fra Lensvik.
Nærbutikken er selva matsenter, 4km.
I Selva er det også en kro.
Lysheim skole ligger i naturskjønne omgivelser i Vassbygda, ca. 7 km unna. Elevene som bor fra Selva og utover, sogner til skolen. Skolen er en 3-delt skole med SFO.  Lensvik skole er en 1-10 skole som ligger fint til med utsikt ut over Trondheimsfjorden. Skolen ble opprinnelig bygget i 1961. Et nytt moderne skolebygg ble tatt i bruk i 2022. Vi har 100 elever på barnetrinnet og 50 elever på ungdomstrinnet.
I Lensvik finnes de fleste offentlige tjenester, barnehage, idrettshall/kulturhus. Det er også dagligvarebutikk, samt flere handels, nærings og service bedrifter.
Det er hurtigbåtanløp til Trondheim, ca. 4 avganger/ankomst i
døgnet. Denne turen tar 30 minutter. Det er ca. 5 minutter kjøretid til Valset ferjekai som har forbindelse til Brekstad og Ørland hovedflystasjon, nasjonal kampflybase. Det er ca. 60 minutter kjøretid til regionsenteret Orkanger. Eiendommen ligger i et område med mye fritidsbebyggelse.
Det er 2,6 km kommunal grusvei til veikryss Fv. 710.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Eika Polisenummer: 7072981

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

- Drenering: Dreneringen ligger under bakkenivå uten tilgang til inspeksjon. Tilstandsgraden settes ut i fra etableringsåret. Det registreres ingen svikt i drenering ved inspeksjon innvendig samt tilgjengelige steder utvendig. Tg 2 settes grunnet alder på drenering og utvendig fuktsikring. Tidvis kapillært opptrekk vil forekomme da det ikke var
normal praksis med fuktsperre under støpt gulv på etableringstidspunktet. Det er viktig at terrenget har hellings grad ut fra grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Ideelt bør det i en avstand på ca. 3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur. Dette
kun til orientering og anbefalt på generelt grunnlag. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Det anbefales nærmere undersøkelser. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og grunnmur.

- Yttervegger / fasader: Det registreres noe soltørking i form av sprekker på enkelte bord og behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Isoleringen må antas være fra byggetiden og tilfredsstiller ikke dagens krav til isolering. Oppgraderinger av yttervegger, isolasjon, panel og overflater må påregnes. Lufting er ikke iht. dagens anbefalte løsninger, men de løsninger som var vanlig ved byggeår. Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger. Ytterveggkonstruksjonen er utført av tre overringmur. Enkelte tegn til de punkter som nevnt over. Utvendig inspeksjon viser tegn til flere flater/ bord med råte og uttørking. Det observeres lite lufting i konstruksjonen. Utskifting av enkeltbord må påregnes. I den forbindelse anbefales det en kontroll av bakenforliggende konstruksjon for eventuelle følgeskader. Fasadene bærer preg av manglende vedlikehold

- Vinduer / dører: Det er påvist noen glassruter som er punktert. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene bærer preg av skader og manglende vedlikehold. Tilstandsgrad settes ut fra de eldre vinduene. Det må påregnes noe vedlikehold og utskifting av enkelte vindusglass/vinduer i tiden som kommer. Balkongdør er råteskadet og anbefales byttet.

- Takkonstruksjon: Isolasjon på undergurten er noe komprimert og det ble registrert stedvis manglende isolasjon. Manglende isolering av taket fører til varmetap i boligen. Takkonstruksjonen er oppført av taksperrer med taktro over. Taket er oppbygd som et saltak uten tegn til svai og konstruksjonsfeil. Det bemerkes stedvis fuktmerker i taktro.

- Loft: Det ble avdekket noe kondens på innsiden av himlingen/kaldloftet noe som kan indikere feil oppbygning. Isolasjon på undergurten er noe komprimert og det ble registrert stedvis manglende isolasjon. Manglende isolering av taket fører til varmetap i boligen. Strakstiltak med yttertak anbefales for å sikre takkonstruksjonen.

- Taktekking og beslag: Noe fuktmerker ble avdekket på taktro på kaldloft. Det må påregnes utbedringer av undertak og lekting. Noe manglende takstein ble avdekket.

- Bad - Totalvurdering av overflater: Overflatene vurderes å ha oppnådd forventet levetid.
- Bad - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Vannførende installasjoner begynner å ha oppnåddforventet levetid og utskifting anbefales. Noe slitasje og svellinger på servantskap ble avdekket.

- Piper / ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfastplate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

-  Etasjeskiller: Bjelkelaget er fra opprinnelig byggeår og et avvik utover dagens normer må påregnes. Stedvis ujevnheter i etasjeskillere er påregnelig grunnet alder og byggemetode. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ujevn dimensjonering av materialer. Det er ikke registrert forholdsom tyder på svekkelser i konstruksjonen.

- Trapp: Normal slitasjegrad på trapp med tanke på alder. På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og barnesikring. Det bemerkes at rekkverkhøyde og lysåpninger på trappen ikke oppfyller dagens krav. Åpninger i rekkverk og trapp anbefales ikke å overstige 10 cm, dette med
bakgrunn i sikkerhet vedrørende barns bruk av trapp. Ingen avvik utover anmerkede punkter.

- Øvrige rom: Øvrige rom er besiktiget og vurdert til høy bruksslitasje. Manglende ventilasjon på soverom.
- VVS: TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normalbrukstid. Avløpsrør av støpejern/soil fra 50/60/70-tallet har som regel en del innvendig korrosjon noe som kan forårsake treg avrenning og lettere tilstoppinger. Eldre vannrør av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrørsom er over 30 år. Mangelfull ventilering av badet. Avtrekk over stekesone på kjøkken virker ikke. Komfyrvakt ikke installert. Ifm. oppgradering av boligens våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

- Restaurant : Bygget fremstår i god stand med normal slitasje. Terrasse/balkong mangler rekkverk. TG 2 grunnet dette. Noe skader i takplater inne på kjøkken. Noe råteskadet treverk utvendig på bygning.

- Naust: Det ble avdekket en del slitasje. Mangler 2 vegger på naust. Tiltak er påregnelig

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

- Balkong 2.etasje: Konstruksjonen er værslitt og bærere preg av manglende vedlikehold. Terrasse/balkong har synlige skader, råteskader, svekkelser og slitasje både konstruksjonsmessig og på overflatene. Strakstiltak anbefales. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 10.000 - 50.000
 
- Takrenner og nedløp: Det ble avdekket større lekkasjer fra takrenner og nedløpsrør på befaringsdagen. Det mangler takrenner på deler av boligen. Korrosjon på rennekroker, takrenner og nedløp ble avdekket. Det bør monteres nye takrenner. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000.

- Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Sluket var ikke tilgjengelig for kontroll på befaringsdagen. Våtrommets tettesjikt har passert forventet normal brukstid og fremstår flere steder utett. TG-3 er satt da våtrommet ikke tilfredsstiller krav til tetthet.
Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000

- Kjøkken: Høy slitasjegrad på kjøkkeninnredning. Tiltak må påregnes. Kostnadsestimat: Tiltak mellom 50.000 - 100.000Det gjøres også spesielt oppmerksom på at ventilasjonsanlegg på kjøkken i vertshuset er defekt.

Boligens areal

Primærrom: 222 kvm, Bruksareal: 331 kvm

Enebolig
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 107 m².
Primærrom: 0 m².
Sekundærrom: 107m².

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Uinnredet rom/lager

1. etasje:
Bruksareal: 113 m².
Primærrom: 113 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: VF, gang, bad, 3stk soverom, 2stk stue, kjøkken og trapp

2. etasje:
Bruksareal: 111 m².
Primærrom: 109 m².
Sekundærrom: 2 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang og 7stk soverom.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:  Bod

Restaurant
Bruksareal: 212 m².
Primærrom: 212 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Restaurant, kjøkken, 2stk WC, 1stk HC WC, bad, personalbad/garderobe, vaskerom.

Naust

Bruksareal: 50 m².
Sekundærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Naust.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.
Det vil bli skiltet med Lokalmegleren & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 204 141 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommens samlede arealer er ifølge gårdskart:

Fulldyrka jord: ca. 104,5 da
Innmarksbeite: ca. 16,6 da
Produktiv skog: ca. 131,7 da
Annet markslag ca. 933,4 da
Bebygd: ca. 17,7 da

Dyrket jord er pr i dag utleid.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er driveplikt på fulldyrket jord.

Det gjøres oppmerksom på at det er 3 festetomter som tilhører gården pr i dag.
Se vedlagte festekontrakter i prospektet.
Selger/eier er usikker på hva som betales i festeavgift pr år.
Men ut ifra tidligere landbrukstakst, hvor råtomtverdi er oppgitt til 100.000,- og tomtenes areal, så skal festeavgiften ligge på ca. 2.000,- pr år pr tomt.

Gjelder matrikkel 701/1/4, 701/1/5 og 701/1/23.

Garasje / Parkering

God plass til parkering med oppstillingsplasser på egen tomt.

Byggemåte

Enebolig med kjeller oppført i trekonstruksjon over støpt ringmur. Stående kledning av trepanel, saltaksform tekket med skifer. Vinduer er gjennomgående i tre med 2-lags glass.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ifølge. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for restaurantbygning datert 14.11.2011 Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Elektrisk via panelovner/ varmekabler. Vedovn og Varmepumpe.

Energimerking


Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klassifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

7.654,- pr år.

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:

Vann ca. kr. 0,-
Feiing ca. kr. 1 145,-
Renovasjon og slam ca. kr. 6 509,25,-

Det er 4 terminer i året.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 161 710 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Det er registrert flere kulturminner på eiendommen. Ref. Eiendomsrapport vedlagt salgsoppgave. Dette kan medføre begrensninger for videre utvikling av eiendommen.

Man kan lett søke opp eiendommen på miljostatus.no for å se på hvert enkelt kulturminne.
Noen er fredet, andre ikke.
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Regulering

Eiendommen ligger i et LNFR- området.
Deler av eiendommen er også regulert fritid. (Hyttefeltet)
Så er det et lite område av eiendommen som er regulert til fritids- og turistformål.

Konsesjon / Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr.

Selger har risikoen og kontrakten annulleres dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens §9 første ledd nr. 1-4 eller §9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd), partene bærer da selv eventuelle kostander som har påløpt. Dersom konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelder, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
1947/771-1/64 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
28.07.1947
VEDR. FRI GRUNN TIL VEGEN DYPVIK - AGDENES GÅRFD - VALSET
MED SIDEARM TIL AGDENES FYR
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/2995-1/64 JORDSKIFTE TINGLYST
14.11.1962
VEDR INN- OG UTMARK TIL VALSET
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/4058-1/64 JORDSKIFTE TINGLYST
14.12.1964
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1976/4821-3/64 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
07.09.1976
FESTETID: 60 år
GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:5059 Gnr:701 Bnr:1 Fnr:4
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere
Ligger vedlagt i prospektet

1977/6933-3/64 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
08.11.1977
FESTETID: 60 år
GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:5059 Gnr:701 Bnr:1 Fnr:5
ÅRLIG AVGIFT NOK 400
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
Gjelder denne registerenheten med flere
Ligger vedlagt i prospektet

1982/5478-3/64 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST
16.09.1982
FESTETID: 80 år
GJELDER MATRIKKELENHET: Knr:5059 Gnr:701 Bnr:1 Fnr:23
ÅRLIG AVGIFT NOK 500
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder denne registerenheten med flere
Ligger vedlagt i prospektet

1989/3229-1/64 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
29.05.1989
RETTIGHETSHAVER: SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP
Elektrisk kraftlinje Selva - Agdenes fyr
Gjelder denne registerenheten med flere

1996/4857-1/64 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
11.09.1996
Rett til nausttomt i Vorpvika, rett til parkering og vei
Rettighetshaver
SELVEN INGVALD
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/769-2/64 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
14.02.1997
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:9
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/769-3/64 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS TINGLYST
14.02.1997
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:9
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/3642-2/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
28.07.1998
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:8
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om parkeringsplass
Bestemmelse om båtplass
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/3643-2/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
28.07.1998
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:10
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om parkeringsplass
Bestemmelse om båtplass
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/3644-2/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
28.07.1998
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:11
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om parkeringsplass
Bestemmelse om båtplass
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/5817-3/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
01.12.1998
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:13
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båtplass
Gjelder denne registerenheten med flere

1998/5885-2/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
07.12.1998
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:14
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om parkeringsplass
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/4912-1/64 JORDSKIFTE TINGLYST
29.09.2000
Sak 13/1995 - Dalen
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/6947-2/64 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE TINGLYST
19.10.2005
:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:1 Fnr:7
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/527169-4/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
27.06.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:16
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/527169-5/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
27.06.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:16
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/527169-6/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
27.06.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:16
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/541925-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
02.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/541925-4/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
02.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/541925-5/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
02.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:15
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/565003-2/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
09.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:20
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/565003-3/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
09.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:20
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/565003-5/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
09.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:20
Gjelder denne registerenheten med flere


2008/581457-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
14.07.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:24
Gjelder denne registerenheten med flere


2008/629642-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
01.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:22
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/629642-3/200 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
01.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:22
Rett til sommervann.
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/639247-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
06.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/639247-3/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
06.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:17
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/641690-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
07.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:18
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/641690-4/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
07.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:18
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/663896-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
15.08.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:21
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/707328-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
02.09.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:19
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/707328-4/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
02.09.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:19
Bestemmelse om båtplass
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/764829-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
22.09.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:23
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/806681-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
06.10.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/806681-4/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
06.10.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/806681-5/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
06.10.2008
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:25
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/146475-2/200 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
02.03.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:26
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/199472-3/200 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
19.03.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:30
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/246602-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
06.04.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:28
Bestemmelse om adkomstrett
til sjøen
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/753414-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
08.10.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:31
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/753414-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
08.10.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:31
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/806167-3/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
26.10.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:33
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/806167-4/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
26.10.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:33
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/806167-5/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
26.10.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:33
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/847958-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
06.11.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:32
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/847958-4/200 BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS TINGLYST
06.11.2009
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:32
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/448761-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
10.06.2011
RETTIGHETSHAVER: Fremstad AS
Org.nr: 931969471
Bestemmelser om veger, vann- og avløpsledninger i forbindelse med salg og utbygging av hyttefelt ihht. reguleringsplan.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/632242-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
12.08.2011
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:4
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/632242-2/200 BESTEMMELSE OM PARKERING TINGLYST
12.08.2011
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:4
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/632242-3/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
12.08.2011
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:4
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/243995-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
22.03.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:36
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/243995-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
22.03.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:36
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/246185-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
25.03.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:34
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/246185-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
25.03.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:34
gjelder adkomst til sjøen
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/275894-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
08.04.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:37
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/275894-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
08.04.2013
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:37
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/385715-4/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
04.05.2015
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/385715-5/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
04.05.2015
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:35
Adkomstrett til sjøen
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/385715-6/200 BESTEMMELSE OM BÅTPLASS TINGLYST
04.05.2015
:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/446087-1/200 BESTEMMELSE OM NETTSTASJON TINGLYST
16.02.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER:TENSIO TS AS
Org.nr: 978631029
Bestemmelse om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg og nettstasjon
Gjelder denne registerenheten med flere


Grunndata

0/901818-1/64 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN TINGLYST

1836/900004-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
11.07.1836
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:2

1939/400831-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
16.09.1939
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:3

1969/2742-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
12.07.1969
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:4

1977/30-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
04.01.1977
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:5

1988/5187-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
22.08.1988
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:6

1988/6688-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
26.10.1988
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:7

1997/8-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
02.01.1997
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:8

1997/9-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
02.01.1997
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:9

1997/10-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
02.01.1997
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:10

1997/11-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
02.01.1997
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:11

1998/4860-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
09.10.1998
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:12

1998/5025-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
19.10.1998
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:13

1998/5026-1/64 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
19.10.1998
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:14

2008/172289-1/200 SAMMENSLÅING TINGLYST
28.02.2008
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:3
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:5

2008/405587-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
21.05.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:16

2008/425526-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
27.05.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:15

2008/476262-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
12.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:18

2008/476383-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
12.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:20

2008/490959-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
17.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:17

2008/509744-3/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
23.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:19

2008/514158-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
24.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:21

2008/514330-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
24.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:24

2008/526774-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
27.06.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:22

2008/658251-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
14.08.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:23

2008/748573-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
16.09.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:25

2008/905566-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
07.11.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:29

2008/905586-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
07.11.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:28

2008/905599-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
07.11.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:27

2008/905612-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
07.11.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:26

2008/1006550-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
15.12.2008
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:30

2009/664924-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
09.09.2009
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:31

2009/749678-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
07.10.2009
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:32

2009/768033-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
13.10.2009
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:33

2012/288156-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
13.04.2012
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:34

2012/331168-1/200 FESTENUMMER GITT BRUKSNUMMER TINGLYST
27.04.2012
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:35

2012/793195-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
26.09.2012
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:36

2012/944466-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
08.11.2012
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:37

2015/674250-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
23.07.2015
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:39

2015/1010821-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
30.10.2015
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:40

2017/170958-1/200 OPPHØR AV FESTENUMMER TINGLYST
24.02.2017
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:1 Fnr:15

2017/171006-1/200 OPPHØR AV FESTENUMMER TINGLYST
24.02.2017
DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:1622 Gnr:1 Bnr:1 Fnr:16

2021/154978-1/200 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
08.02.2021 07:51
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:5059 Gnr:701 Bnr:41
Elektronisk innsendt

Megler har ikke lykkes i å innhente alle dokumenter. Kjøper overtar heftelsene som de fremgår av grunnboken.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei.
Privat vann via grunnvann.
Privat septiktank.

Offentligrettslig pålegg

Det gjøres oppmerksom på at det er boplikt på eiendommen.
Boplikt betyr at man må bosette seg på eiendommen. Generelt kan man si at boplikt gjelder bebygd eiendom med mer enn 35 dekar dyrket mark eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog.
Boplikt kan følge direkte av loven (konsesjonsloven)
Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssøknad.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

- Alt av møbler, tilbehør og løsøret som tilhører vertshuset medfølger handelen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at komfyr er i ustand.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges delvis som et dødsbo. Selv om 1 av arvingene har bebodd eiendommen så har hun begrenset med kunnskap om boligens tilstand og arbeid som har blitt utført da hun har eid eiendommen sammen med sin far. De er avdøde far som har ingått alle avtaler på vegne av eiendommen. Det må også nevnes at eier har vært mye borte og ikke bebodd eiendommen pga sykdom.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 41 45 47 46 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Kong Øysteins vei 266, 7318, Agdenes, Gnr. 701 bnr. 1 i Orkland kommune

Oppdragsnummer

69-23-0005

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Fosen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.