Åfjord , Sjøvegen 1

NY PRIS! Enebolig med garasje og stor tomt beliggende på Monstad. 3 sov. Stort potensiale i kjeller. Sentrumsnært

2 900 000

 • Prisantydning:

  2 900 000,-

 • Totalpris:

  2 986 492

Beregnet totalkostnad: 2 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 86 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 986 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  139 m²

 • Bruksareal:

  161 m²

 • Bruttoareal:

  204 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1961

 • Gårdsnummer:

  59

 • Bruksnummer:

  88

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  289205279

 • Sist endret:

  13.03.2023 11:14

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 91%

  eier sin egen bolig

 • 62%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 56%

  har bolig på over 120 kvm

 • 22%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 35%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Sokkel: Gang, kjellerstue og 2 stk. boder. 1.etasje: VF, gang, bad, trapperom, stue og kjøkken.
2.etasje: Gang og 3stk soverom.

Utstyr

- Fiber til TV og internett

Standard

Takstmanns overordnede faglige vurdering:
Boligen fremstår i normalt god stand og uten noen vesentlige avvik utover normal bruksslitasje. Det er ikke registrert noen bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte
bygningsdeler i rapporten.

Beliggenhet

Boligen ligger i et godt etablert og rolig boligfelt på Monstad, like utenfor Åfjord sentrum. Fra eiendommen er det nærhet til både skole, barnehage og butikker. Med gang- og sykkelvei helt inn til sentrum.

Tomta er stor og romslig som gjør at det føles luftig og fritt rundt. I tillegg har man utsikt ut mot Monstadbukta.

Kommunesenteret Årnes tilbyr blant annet restauranter, butikker, bakeri og flere servicefasiliteter. Her er det også barne- og ungdomsskole, videregående skole og idrettsanlegg med fotballbane, idrettshall og klatrevegger. I tillegg til splitter nytt flerbrukshus med blant annet bibliotek, svømmehall og kino.

Åfjord kan også tilby mye vakker og variert natur med flere turmuligheter. Det er korte avstander til friluftsliv, og turstier. Man kan for eksempel ta turer
til Fosens høyeste punkt, Finnvollheia. Her har man fantastisk utsikt utover Fosen.

Kommunen kan tilby kollektivtransport inn til Trondheim. Det går buss flere ganger om dagen inn til Trondheim. I tillegg går det buss til Ørland kommune, hvor man videre kan ta hurtigbåten inn til Trondheim om man måtte ønske det.

Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, Bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

IF Polisenummer: 6722333

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
- Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv og grunnmur. Det er saltutslag på vegger/gulv, noe som indikerer fuktvandring.

- Yttervegger / fasader: Konstruksjonen fremstår som solid uten tegn til fukt, råte eller svikt etter en visuell
besiktelse. Det er etablert luftesjikt med museband der dette ble kontrollert. Det er fra bakkenivå foretatt en visuell
kontroll kombinert med stikkprøver på tilfeldig valgte områder. I den forbindelse registreres det ingen sopp eller
råteskader i forbindelse med fasadene. Kledningen er i god stand. Normalt periodisk vedlikehold må påregnes. Det ble ikke utført åpning av yttervegger på befaringsdagen. Ingen tegn til skader med behov for tiltak ble registrert. På de to eldre vegger som det ikke er etterisolert mangler det musesperre og det registreres utilstrekkelig lufting. TG 2 grunnet dette. Det anbefales å gå over og etablere musesperre der dette mangler. Lufting er begrenset på grunn av musetetting med treklosser. Det registreres likevel ingen tegn på utilstrekkelig lufting.

-Vinduer / dører: Ved enkel funksjonstest av ytterdør og verandadør fungerte lukke- og låsemekanisme som normalt.
Det ble ikke registrert skader eller tegn til "kniping" i karm. Dører fremstår i god stand. Alle nye vinduer i boligen er
trevinduer med 2-lags isolerglass. Tilfeldig valgte vinduer ble funksjonstestet. Ingen avvik på lukkemekanismen. Ingen skader eller avvik på glass, pakninger eller utvendig beslag ble avdekket på de nyere vinduer. Vinduer fra 2012 er i godstand. Ingen skader eller avvik avdekket på utvendig beslag og omramming. Tilstandsgrad settes ut fra de eldre vinduene. Tilstandsgrad 2 er satt pga. kort gjenværende brukstid på vinduer og dører. Det må påregnes noe vedlikehold og utskifting av enkelte vindusglass/vinduer i tiden som kommer. Det er påvist noen glassruter som er punktert av de eldre vinduene.

- Balkong ved inngangsparti: Det er observert på befaringen bruk av impregnerte materialer. Det ble ikke avdekketvesentlige skader eller avvik utover normal slitasje. Kun behov for normalt periodisk intervall for vedlikehold. Rekkverket er manglende og balkongen tilfredsstiller da ikke dagens krav til rekkverkshøyder. Det anbefales montering av rekkverk.

- Piper / ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret. Eldre og utett sotluke registreres. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedrørende vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav, anbefales kontakt med lokalt feievesen. Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak.

- Trapp mellom 1.etasje og 2.etasje: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav forhøyde av rekkverk og barnesikring. Innvendige trapp i lukket utførelse av tre fra byggeåret. Ingen avvik utover normal slitasjegrad. Manglende håndløper på vegg.

- Trapp til kjeller fra 1.etasje: På grunn av trappens alder er det lite trolig at den tilfredsstiller dagens krav for høyde av rekkverk og barnesikring. Ingen avvik utover dette. Det bemerkes at rekkverkhøyde og lysåpninger på trappen ikke oppfyller dagens krav. Åpninger i rekkverk og trapp anbefales ikke å overstige 10 cm, dette med bakgrunn i sikkerhet vedrørende barns bruk av trapp. Det anbefales montering av rekkverk til trapp.

- Kjøkken: Utover anmerkede forhold og påregnelig bruksslitasje, fremstår kjøkkenet i funksjonell stand. Det bemerkes at automatisk vannstopper og komfyrvakt ikke er etablert. Anbefales etablert som et sikkerhetstiltak. Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner. Kjøkkenet vurderes å være i bruksmessig god stand med normal bruksslitasje. Innredningen har den slitasje som kan forventes på bakgrunn av alder. Ingen lekkasjer avdekket på synlige rørføringer. Hvitevarer ble ikke funksjonstestet. Det bemerkes at automatisk vannstopper og komfyrvakt ikke er etablert. Anbefales etablert som et sikkerhetstiltak. TG 2 på dette. Uheldig skjøt på benkeplate uten list eller fug. Sår i laminat i skjøt, vann kan påføre skader og svellinger i benkeplate.

- VVS: TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid. Avløpsrør av støpejern/soil fra 50/60/70-tallet har som regel en del innvendig korrosjon noe som kan forårsake treg avrenning og lettere tilstoppinger. Eldre vannrør av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrørsom er over 30 år. Komfyrvakt ikke installert. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, menut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Einar Haugsnes AS, Nortek elrktro AS. Bad ble utvidet. Nye rør, nytt el- anlegg. Varmekabler å gulvbelegg"

- Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
"Einar haugsnes AS. Sluk"

- Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
"Har dokumentasjon"

- Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Ny drenering i 2014. Isolert 5cm på mur"

- Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ny garasje 2014. Ny terrasse i 2017. Egeninnsats"

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Nortek elektro AS. Nytt sikringsskap. Skjultanlegg i store deler av bolig."

- Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Har samsvarserklæring"

- Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Nortek elektro AS"

- Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
"Selve ladeboksen skal ikke være med på salget!"

Boligens areal

Primærrom: 139 kvm, Bruksareal: 161 kvm, Bruttoareal: 204 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 38 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og kjellerstue.
Sekundærrom: 19 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 2stk boder.
1. etasje:
Bruksareal: 63 m².
Primærrom: 63 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: VF, gang, bad, trapperom, stue og kjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 38 m².
Primærrom: 38 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og 3stk soverom.

Garasje
Bruksareal: 48m².
Sekundærrom: 48 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Garasje.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se kart.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 154 kvm, Eierform: Eiet tomt

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Frittstående garasje på eiendommen.
I følge takstmann fremstår bygget i god stand med normal slitasje

Byggemåte

Enebolig med kjeller oppført i trekonstruksjon over støpt ringmur. Stående kledning av trepanel, saltaksform tekket med takplater. Nyere vinduer er fra 2012 med 2-lags glass. Eldre vinduer på 2 sider av boligen, samt i kjeller. Boligen er etterisolert på 2 vegger, med nye vinduer og balkongdør i tre.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Elektrisk, vedovn og  varmepumpe.
Varmekabler i gulv på bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 17 719,04 pr. år Inkluderer: Vann: 6702,- Avløp: 5857,- Branntilsyn/feiing: 440,- Renovasjon 140L: 4233,76,- Gangavstand 11-20m: 423,76,- Kommunal andel renov.: 62,52,-

Det er 4 terminer i året. Gebyret kan variere fra en termin til en annen.
Det gjøres oppmerksom på at avgiftene varierer som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 515 448 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 855 612 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan for Monstad industriområde, vedtatt 26.04.85, er gjeldende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

1961/3303-2/63  Bestemmelse om gjerde  
21.11.1961 

1961/2628-4/63  Registrering av grunn  
15.09.1961 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5058 Gnr:59 Bnr:9
Eiendommen er også fradelt gnr. 59 bnr. 23

Vei/vann/avløp

Offentlig med private stikkledninger.

Tilbehør

- Hvitevarer på kjøkken medfølger boligen ved salg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 41 45 47 46 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Garasjetegninger ligger vedlagt prospekt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Sjøvegen 1, 7170, Åfjord, Gnr. 59 bnr. 88 i Åfjord kommune

Oppdragsnummer

69-22-0080

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Fosen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.