Åfjord , Selnesveien 755

Koselig hytte med flott sjøutsikt beliggende i vakre Åfjord. Innlagt strøm og vann. Bilvei helt frem. 3 soverom. Uthus.

790 000

 • Prisantydning:

  790 000,-

 • Totalpris:

  820 992

Beregnet totalkostnad: 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 820 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  53 m²

 • Bruksareal:

  53 m²

 • Bruttoareal:

  55 m²

 • Antall rom:

  4

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1966

 • Gårdsnummer:

  61

 • Bruksnummer:

  40

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  258011370

 • Sist endret:

  23.01.2023 16:11

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Finn.no: Lokalområde

Åfjord

Standard

Eiendommen holder en gjennomgående enkel og god standard.
Det er bilvei helt frem. Innlagt både strøm og vann. Avløp til privat septiktank.
Nyere el-anlegg samt automatsikringer.
Plastrør på vann. Synlige avløpsrør i pvc.

Takstmanns overordnede faglige vurdering:
De  este bygningsdeler er av eldre dato/ opprinnelig byggeår. Det vil måtte påregnes en del tiltak i tiden som kommer. For merdetaljert informasjon anbefales det å lese rapportens respektive punkter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger utenfor Åfjord sentrum på vei ut mot Eide. I et område med spredt bebyggels, opp på en høyde med nydelig utiskt utover Eidsfjorden. Fra eiendommen har man umiddelbar nærhet til et mangfold av turmuligheter både i skog, fjellet og sjøen, både sommer og vinter.

Kommunesenteret Årnes, ca 8 km unna, tilbyr blant annet restauranter, butikker og flere servicefasiliteter. Her er det også barne- og ungdomsskole, videregåendeskole og idrettsanlegg med fotballbane, idrettshall og klatrevegger.

Åfjord kan også tilby mye vakker og variert natur med flere turmuligheter. Det er korte avstander til friluftsliv, og turstier. Man kan for eksempel ta turen til Fosens høyeste punkt, Finnvollheia. Her har man fantastisk utsikt utover Fosen. Eller prøv nyåpnede Åfjord Via Ferrata.
I Åfjord finner du også en av Norges mest kjente lakseelver, Stordalselva, hvor det er fantastiske fiskemuligheter.

Besøk Hosensand en av landets fineste sandstrender. 
Populære Aquarius Brygge tilbyr diverse servering og flere arrangementer i løpet av året.
Dra til Harbakkhula. En naturlig berghule 130 meter dyp og ca. 40 meter høy ved huleåpningen.

Kommunen kan tilby kollektivtransport inn til Trondheim. Det går buss flere ganger om dagen inn til Trondheim. I tillegg går det buss til Ørland kommune, hvor man videre kan ta hurtigbåten inn til Trondheim om man måtte ønske det.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritid og gårdsbruk.

Areal

Hytte:
Bruksareal (BRA): ca. 48 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 48 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 0 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Vindfang, mellomgang, wc, 3 soverom, stue og kjøkken.


Uthus:
Bruksareal (BRA): ca. 11  kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 5 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 6 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Wc og bad.

S-rom: Bod/lager.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Utstyr

Det gjøres spesielt oppmerksom på at alt av løsøret, møbler og tilbehør som er på hytta følger eiendommen ved salg bortsett fra støvsuger.

Hytta vil ikke bli ryddet eller rengjort før overtagelse.


Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Vedovn på stue. Panelovner.

Tomten

Tomtens grunnareal: 1290 kvm. Naturtomt.

Det gjøres oppmerksom på at tomten er skylddelt og at det oppgitte arealet derfor må betraktes som svært omtrentlig. Skulle senere oppmåling vise at tomten er større eller mindre enn det oppgitte arealet, har partene intet å kreve ovenfor hverandre.

Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 6 952 pr. år Inkluderer: Vann: 4242,- Branntilsyn/feiing: 300,- Slamtank 3-4m³ - hv. 4.år: 416,24,- Kommunal andel slam: 450,- Hytterenovasjon container: 1481,24,- Kommunal andel renov.: 62,52,-

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
Vann: kr. 4 242,-
Branntilsyn/feiing: 300,-
Slam: kr.416,24,-
Kommunal andel slam: 450,-
Hytterenovasjon container: 1481,24,-
Kommunal andel renov.: 62,52,-

Det er 4 terminer i året.
De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Krypkjeller: Manglende tiltak for å sikre konstruksjonen mot fuktskader registreres.

Yttervegger / fasader: Det registreres noe soltørking i form av sprekker på enkelte bord og behov for vedlikehold og utskifting av skadde bord må påregnes. Lufting er ikke iht. dagens anbefalte løsninger, men de løsninger som var vanlig ved byggeår. Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger. Det registreres manglende smådyrsperre.

Vinduer/ dører: Vinduer fra byggeår med 2-lags isolerglass fremstår med elde og slitasje for alder. Enkelte vinduer tar i karm og anbefales justert. Det registreres harde pakninger med påfølgende nedsatt tettefunksjon. Det ble ikke observert punkterte glass men det er tidvis vanskelig å påvise. Med tanke på alder er risikoen for dette økende i tiden som kommer. Løpende observasjoner anbefales. TG2 er gitt pga alder/slitasje på vinduer, vedlikehold/utskifting av vinduer må påregnes i tiden som kommer. Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer og dører. Ytterdører og balkongdører fra byggeår. Det registreres at balkongdør kniper i karm og lar seg ikke åpne uten makt. Justeringer anbefales.

Balkonger: Etterslep på vedlikehold registreres. Tiltak må påregnes. Det registreres underdimensjonering av bærende konstruksjon. Etterslep på vedlikehold. Generell elde og slitasje på terrasse/veranda. Tiltak anbefales.

Takkonstruksjon: Taket er oppbygd som et saltak uten tegn til svai og konstruksjonsfeil. Det bemerkes at store deler av taket var snølagt så det oppfordres eventuelle kjøpere og undersøke de punkter som nevnt over under egen befaring. Isolasjon på undergurten er noe komprimert og det ble registrert stedvis manglende isolasjon. Manglende isolering av taket fører til varmetap i boligen.

Loft: Taket er oppbygd som et saltak uten tegn til svai og konstruksjonsfeil. Det bemerkes at store deler av taket var snølagt så det oppfordres eventuelle kjøpere og undersøke de punkter som nevnt over under egen befaring.

Taktekking og beslag: Det ble ikke avdekket vesentlige skader på tekkingen på befaringsdagen. Tekkingen vurderes å ha oppnådd forventet levetid.

Takrenner og nedløp: Takrenner og nedløp har passert normalt forventet levetid. Selv om de har passert normalt forventet levetid kan de virke i fLere år med godt vedlikehold. Det ble avdekket bulker og skader på nedløpsrørene. Takrenner nedløp vurderes å ha oppnådd forventet levetid. Tiltak må påregnes.    

Bad i uthus- Totalvurdering av overfiater: OverfLatene begynner å ha oppnådd forventet levetid og tiltak må påregnes på sikt.

Bad i uthus- Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: TG 2 er gitt med bakgrunn i alder på fuktsikringen. Smøremembran har en naturlig aldringsprosess i form av kjemisk uttørking. Normal forventet levetid på smøremembran er 10-20 år. Ved å etablere dusjkabinett vil badet kunne vare i flere år enn den antatte gjenstående levetiden. Det anbefales å etablere tett dusjkabinett. TG 2 er gitt med bakgrunn i fuktsikringen.

Bad i uthus- Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon: Vannførende installasjoner begynner å ha oppnådd forventet levetid og utskifting anbefales.

Bad i uthus- Totalvurdering av fuktsøk: Avvik (feil utførelse) avdekket, men ikke konstatert fuktskader. Det kan ikke utelukkes at det er svikt i tettesjikt, da det ble avdekket symptomer på dette i dusjsone.

Piper/ ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedrørende vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav, anbefales kontakt med lokalt feievesen. Ildsted ble ikke funksjonstestet.

Kjøkken: Utover anmerkede forhold og påregnelig bruksslitasje, fremstår kjøkkenet i funksjonell stand. Det bemerkes at automatisk vannstopper og komfyrvakt ikke er etablert. Anbefales etablert som et sikkerhetstiltak.

VVS: Eldre vannrør av kobber kan over tid få svekkelser innvendig (groptæring). Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av rørstrekk, bend og eventuelle skjøter på vannrør som er over 30 år. TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid.

Uthus: Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstilatelse på eiendommen.
Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Eiendommen er vist i planen som boligbebyggelse.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt fastpris på vederlag kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, markedsføring kr. 10 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 3 500,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.