Trondheim , Øvre Steinaunet BK2 - Rekkehus - Tunet

Øvre Steinaunet BK2 - Trinn 2, rekkehus med nye og spennende boliger. Velkommen til et helt nytt nabolag.

6 295 000 - 8 495 000

 • Totalpris:

  6 325 612 - 8 532 762

 • Type:

  Rekkehus

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Byggeår:

  2023

 • Gårdsnummer:

  83

 • Bruksnummer:

  81

 • Finnkode:

  299758681

 • Sist endret:

  29.11.2023 16:15

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 85%

  eier sin egen bolig

 • 70%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 56%

  har bolig på over 120 kvm

 • 6%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 34%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
R16 3 151 m2 8 495 000,-
R17 3 125 m2 7 395 000,-
R18 3 96 m2 6 295 000,-
R19 3 96 m2 6 295 000,-
R20 3 96 m2 6 295 000,-
R21 3 96 m2 6 295 000,-
R22 4 151 m2 8 395 000,-
R23 4 152 m2 8 395 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til byggetrinn 2 for rekkehus på Øvre Steinaunet (Felt BK2)!
Bygging er igang for byggetrinn 2, med forventet ferdigstillelse rundt årsskifte 2024/2025.

På Øvre Steinaunet kan du bo i naturskjønne omgivelser i skogbrynet til Estenstadmarka, og samtidig nyte alle fordelene ved å bo i by.

De 12 rekkehusene varierer i størrelse fra 96 til 152 kvm, likevel deler de mange av de samme kvalitetene. Alle oppholdsrommene får rene og enkle former, hvor dører og vinduer er plassert på en måte som gir deg mange ulike møbleringsmuligheter.  Første etasjen er gjennomlyst, og i den åpne stuen kan du samle familie og venner rundt spisebordet. Herfra går du ut til din egen terrasse. En utmerket utvidelse av oppholdsrommet når solen byr på varme dager eller lune sommerkvelder. Den mer private delen av huset med soverom og bad finner du oppe i andre etasje. Hovedsoverommene er romslige og får alle fransk balkong. I tillegg har mange av rekkehusene loftstue med takterrasse og mulighet for et ekstra soverom. Ved inngangsdøren finner du en sportsbod som samtidig skjermer for innsyn, og skaper et mer privat inngangsparti. Trygge og sosiale nabolagstun Fokuset på gode uteområder har vært gjennomgående for hele prosjektet i form av private terrasser, balkonger, og hager. Mellom boligene i Svingen kommer gode sosiale møteplasser som gjør det enkel å bli kjent med nye naboer, og potensielle turkamerater. I tillegg gir de sammenhengende grønne parkene barna rom til å leke, bevege, og boltre seg, i trygge omgivelser. Alle enhetene får parkering i felles parkeringskjeller.

Velkommen til et helt nytt nabolag bygget i regi av Nordr.

Ps. ta gjerne et titt på hjemmesiden til prosjektet;

https://ovresteinaunet.no/

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Lokalmegleren & Partners Trondheim, avholder fellesvisning hver onsdag kl. 15-17 i en ferdigbygd visningsleilighet på byggeplass. Her er det også utstilt en egen, fysisk modell av hele prosjektet. Følg skilting.

Steinan Nedre Newco AS er et heleid datterselskap av Nordr AS.

Forventet fremdrift

Byggestart for rekkehusene i 2. byggetrinn, planlegges igangsatt i løpet av sommeren 2024.
Forventet ferdigstillelse vil være rundt årsskiftet 2024/2025, med forbehold om tilstrekkelig salg og fremdrift beskrevet i salgsoppgave.

Beliggenhet

På Øvre Steinaunet er nærmeste matbutikk ca. 7 minutters gange unna, og det samme er både legesenter, bibliotek og frisør. På Moholt, kun 5 minutter unna med bil, kan du velge mellom et enda større utvalg av dagligvarebutikker og andre tilbud, for eksempel treningssenter. Og Nardo
Centeret med sine butikker og tjenester er heller ikke langt unna. Med marka som nabo er naturopplevelsene aldri langt unna. Det er bare å gå rett ut
døra, akkurat når det passer for deg. Etter en flot tur langs vakre stier på ca. 3,5 km kommer du til Estenstadhytta, med kaffe, kakao, gode søtbrød og middagsservering fra onsdag til søndag.

Adkomst

Fra Moholt kjører du Jonsvannsveien i retning Dragvoll. Ta til høyre i rundkjøringen ved Vegamot og følg Steinanvegen i ca. 1 kilometer. Øvre Steinaunet kommer på venstre side. Alt. Følg Utleirveien forbi NardoCenteret og videre forbi RisvollanCentret - fortsett rett frem til du får Anna Haarsakers veg på høyre side.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 250 boliger, som bygges ut etappevis med egne seksjonssameier.

Det er 12 rekkehus i dette salgstrinnet, som vil inngå som del av et sameie sammen med 20 leiligheter (Felt BK2). Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Videre vil seksjonen inngå i realsameie for parkeringsetasje og for felles utomhus.

Areal

Bruksareal (BRA): fra ca. 96 kvm. til ca. 152 kvm.
Primærareal (P-rom): fra ca. 91,5 kvm. til ca. 143,9 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal: Gang/entré, bad, soverom, ev. omkledningsrom, stue og kjøkken.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Ev. bod og garderobe.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av arkitekt.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal
(P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre.
Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser.
Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen vil bli seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer. Felles tomteareal gnr. 83, bnr. 81 utgjør ca. 2 725 kvm.

Tomten er planlagt opparbeidet i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det kan forekomme avvik mellom landskapsarkitektstegninger og det som blir bygget.

Hagearealer vil man via vedtektene få midlertidig eksklusiv bruksrett til dette arealet med tilhørende drifts- og vedlikeholdsansvar etter nærmere beskrevet bruksrettsplan.

Parkering

For alle rekkehus vil det medfølge én parkeringsplass i parkeringskjeller. Det vil være mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass i parkeringskjeller. Ta kontakt med megler.
Parkeringskjeller vil bli organisert som et realsameie i egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Parkering vil kunne bli løst med vanlige parkeringsplasser. Uavhengig av type parkeringsplass vil parkering organiseres i et realsameie hvor eierandel(ene) i parkeringskjeller med parkeringsplass(er) vil bli tinglyst mot den respektives gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer (realsameie). Drift av parkeringskjelleren vil foregå via realsameiet med eget budsjett og vedtekter.
 
Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Selger vil inngå kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av el-bil lading, hvor hver kjøper gis mulighet til separat avtaleinngåelse/abonnement med valgt leverandør.

Boder

Det følger med en bod i parkeringskjeller.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. buofl. § 44. Selger utarbeider en  tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Midt i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Det gjøres oppmerksom på at dette delfeltet er en del av et større utbyggingsfelt. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om øvrige byggetrinn - som kan påvirke utsikt/innsyn og solforhold.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekretelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås.
Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank. Dersom nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, an denne stilles som grunnlag til finansieringsbekretelse etter meglertakst utført av & Partners.

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Stipulerte felleskostnader er fra kr. 4 119,- til kr. 5 800,- per måned. Se prisliste.

Felleskostnadene vil inkludere blant annet a-konto fjernvarme, kabel-tv/internett, felleskostnader til realsameiene, eventuell felleskostnad til garasje og diverse driftskostnader, herunder blant annet styre- og forretningsførerhonorar, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift.

Stipulerte felleskostnader er kr 250,- per måned per parkeringsplass ved kjøp av parkeringsplass, uavhengig av type parkeringsplass.

Det vil bli etablert fellesareal i byggets første etasje bestående av to gjestesoverom/arbeidsrom, bad og møterom. Disponering/leie av arealene vil bli fastsatt i sameiets vedtekter/husordensregler. Drift og vedlikehold av arealene er inkludert i de månedlige felleskostnadene.
Forretningsførers utkast til fellesutgifter følger i utkast til budsjett, samt i prisliste.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøpers adgang til å avbestille følger av buofl. §§ 52 - 54. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Øvre Steinaunet BK2 - Rekkehus - Tunet, 7049, Trondheim, Gnr. 83 bnr. 81 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-23-9001

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.