Tydal , Brennåsvollvegen 2

Sjarmerende fritidseiendom med sentral beliggenhet | Flott utsikt | Gode solforhold | Innlagt strøm | Eiet tomt

590 000

 • Prisantydning:

  590 000,-

 • Totalpris:

  618 669

Beregnet totalkostnad: 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 28 669,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 618 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  40 m²

 • Bruksareal:

  40 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1969

 • Gårdsnummer:

  172

 • Bruksnummer:

  74

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  319669980

 • Sist endret:

  22.09.2023 11:55

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Fritidsbolig på ett plan bestående av:
Gang, 2 soverom og stue/kjøkken.

Eiendommen inneholder i tillegg:
Fire utvendig boder oppmålt til ca. 5 m², 1 m²,  2 m²  og 11 m².

Standard

Kjøkken
Åpen kjøkkenløsning. Innredningen er fra byggeår. Benkeplate av laminat.
Frittstående platetopp på gass. Frittstående kjøleskap med fryser. Gulvflater belagt med parkett. Vegg- og himlingsflater i panel.

Øvrige rom
Gulvflater belagt med parkett og heltre gulv. Vegg- og himlingsflater i panel.
Synlige takbjelker. Profilerte innerdører. Naturlig ventilasjon via ventiler.
Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet og gass.

Beliggenhet

Hytta ligger fint til både på sommer og på vinteren. Med Stugusjøen kun et steinkast unna er det gode bade- og fiskemuligheter. Det er også kort vei til skog og mark for deg som er glad i jakt- og friluftsliv.

Eiendommen ligger ca. 1,5 time unna Stjørdal og ca. 2 timer unna Trondheim

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm, bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Forsikring

IF Polisenummer: 7895712

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
-Kjøkken: Overflater gulv og innredning.
-Øvrige rom: Overflater gulv og annet.
-Krypekjeller: Utvendig inspeksjon og innvendig inspeksjon.
-Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig
pipeløp): Ildsteder inne i boligen.
-Etasjeskiller: Skjevhetsmåling.
-Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: Fasader ink. kledning.
-Dører og vinduer: Vinduer.
-Yttertak: Helhetsvurdering.
-Grunnmur, fundamenter: Annet.
-Drenering: Vann fra yttertak og bortledning.
-Frittstående byggverk - Redskapsbod: Helhetsvurdering.

I tilstandsrapporten er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3:
-Brann: Røykvarslere og brannslokkingsutstyr.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
"Det er ikke våtrom på denne hytta."

-Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Ikke kjeller på hytta."

Tilleggskommentar: "Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig."

Boligens areal

1. etasje:
Bruksareal: 40 kvm.
Primærrom: 40 kvm.
Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 soverom, gang og stue/kjøkken.

Takstmanns kommentar til areal:
Eiendommen inneholder i tillegg: fire utvendig boder i oppmålt til ca. 5 m², 1 m², 2 m² og 11 m². Bodene ligger utenfor hoveddelen og er derfor utelatt fra arealoppmåling. Det er takstbransjens retningslinjer for arealmåling som er lagt til grunn, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Bruken av rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet defineres som P-Rom eller S-Rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om areal.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Pent opparbeidet tomt på ca. 1 158 kvm, med beplantninger og frittstående uthus med utedo.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er skylddelt, og at oppgitt areal må betraktes som en omtrentlig angivelse. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten ved en senere oppmåling skulle vise seg å være mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Det er ikke laget parkeringsplass på dagens tomt. Parkering har foregått ved tomtegrense på eiendommen til gnr. 172 bnr. 40. Det foreligger ikke tinglyst rett til parkering her. Adkomstrett over 172/40 er ikke tinglyst, men selger opplyser om at de har benyttet denne siden 1969 og dermed har adkomst via hevd.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1969. Pilarer av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med krypkjeller. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Peisovn i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 225 pr. år

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
Feiing ca. kr. 700,-
Renovasjon ca.kr. 1 525,-

Det er fire terminer i året.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 143 701 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen er regulert til bebygde hyttetomter. Reguleringsplan for Kjølen og Ørnesvollen Hyttefelt , vedtatt 08.01.2001, er gjeldende.

Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

Heftelser
1984/4363-2/66 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
23.07.1984
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: LANGELAND INGRID OG JOHN
TIL HYTTEN
Forsøkes slettet

1989/1315-1/66 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
10.03.1989
REGISTRERING AV GAMMEL OFF. VEGGRUNN, BENEVNT GNR. 1992
BNR. 26 SOM GRENSER TIL D.E.
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata
1967/3760-1/66 FRADELINGSDOKUMENT TINGLYST
09.12.1967
DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 172 BNR 3
HOVEDBRUKET ER UTGÅTT

Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 5033-172/2, 5033-172/143, 5033-172/224, 5033-172/228
Rettigheter i eiendomsrett
1967/3761-1/66 BESTEMMELSE OM VANNRETT TINGLYST
09.12.1967
:Knr:5033 Gnr:172 Bnr:74
Gjelder denne registerenheten med flere

Kopi av tinglyste erklæringer og heftelser kan ses ved henvendelse til megler.

Vei/vann/avløp

Det er privat vei over gnr.172 bnr.40  frem til eiendomsgrense.

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller kloakk. Eiendommen har rett til å ta drikkevann på et nærmere anvist sted. Tinglyst erklæring kan fås ved henvendelse.

Eiendommen har et frittstående uthus med utedo.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.  Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 51 61 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Megler har kontrollert dagens planløsning mot opprinnelige bygningstegninger. Det bemerkes følgende avvik:
-Kjøkkenet er i de opprinnelige byggetegningene angitt som både kjøkken og soverom.
Omgjøring fra P-rom til P-rom er ikke søknadspliktige tiltak.

Eiendommen overtas slik den fremstår på visning, uten ytterliggere rydding og rengjøring.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Brennåsvollvegen 2, 7590, Tydal, Gnr. 172 bnr. 74 i Tydal kommune

Oppdragsnummer

67-23-0210

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.