Øvre Steinaunet , Anna Haarsakers veg 15

Ny og lekker 3-roms selveier 5.etasje - Balkong - Vannbåren gulvvarme - Videresalg av leilighet under oppføring

4 350 000

 • Prisantydning:

  4 350 000,-

 • Totalpris:

  4 460 092

Beregnet totalkostnad: 4 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 108 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 350 000,-)) -------------------------------------------------------- 110 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 460 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  58 m²

 • Bruksareal:

  58 m²

 • Etasje:

  5

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2023

 • Gårdsnummer:

  83

 • Bruksnummer:

  4

 • Finnkode:

  293347130

 • Sist endret:

  14.03.2023 14:01

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 89%

  eier sin egen bolig

 • 73%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 58%

  har bolig på over 120 kvm

 • 6%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 41%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
5.etasje: gang, kjøkken/stue, bad, 2 soverom og balkong.

I tillegg disponerer leiligheten bod i kjeller.

Standard

Leiligheten leveres etter kravene i gjeldende TEK i henhold til prosjektets salgsoppgave av 10.02.2022.

Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet med arealeffektive planløsninger, moderne arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger.

Beliggenhet

På Øvre Steinaunet kan du bo vegg i vegg med Estenstadmarka og samtidig nyte alle fordelene ved å leve tett på byen. Her får du ikke bare en bolig, men et grønt og levende nabolag med mange muligheter - et nabolag hvor du og dine kan leke, trene, plukke bær rett utenfor huset eller ta en pause i fellesområdene og slå av en prat med naboen. Her blir det lett å trives, både inne og ute.

Rett utenfor døra ligger et av Trondheims mest varierte og populære utfartsområder, med stier, skiløyper, skogslekeplass, badevann, fiskevann,  utsiktstopper, sopp og bær.

De nærmeste skolene er Utleira skole og Hoeggen Ungdomsskole. Det ligger flere barnehager rett i nærheten, som Utleira barnehager, Spiren og Blakli barnehage.

Det er enkelt å komme seg til sentrum fra Øvre Steinaunet. Du kan enten ta buss 11 fra Blakli, som går via Lerkendal, eller buss 22 over Gløshaugen fra Vestlia endeholdeplass.

Nærmeste matbutikk er ca. 7 minutters gange unna, og det samme er både legesenter, bibliotek og frisør. På Moholt, kun 5 minutter unna med  bil, kan du velge mellom et enda større utvalg av dagligvarebutikker og andre tilbud, for eksempel treningssenter. Og NardoCenteret med sine butikker og tjenester er heller ikke langt unna.

Oppgjør

Kjøpesum for kontraktsposisjon betales ved kontraktssignering. Rest kjøpesum i henhold til opprinnelig kontrakt og omkostninger som ikke har forfalt til betaling, betales ved overtakelse av boligen jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres. Se vedlegg.

Felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader.

Stipulerte felleskostnader for leiligheten er
kr. 2 382 pr. mnd. Inkluderer:
Felleskost brøk: 1 203,-
A-konto fjernvarme: 580,-
Digital tv/bredbånd: 449,-
Utomhus realsameiet: 150,-

Forretningsførers utkast til fellesutgifter følger vedlagt i budsjett.

Det gjøres oppmerksom på at budsjett og andel fellesutgifter er stipulert, og kun basert på erfaringstall. Fellesutgiftene skal som hovedregel

fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, men kan både bli høyere og lavere som følge av sameiernes endring av budsjett ved stiftelse og/ eller endringer i kostnadsnivået på tjenester som dekkes av  fellesutgiftene. Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter. Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på  felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet.

Per overtagelse betaler kjøper i tillegg til kjøpesummen kr. 9 000,- som settes av til startkapital til sameie. Videre betaler kjøper kr. 2 000,- i stiftelsesgebyr. Eventuelt overskytende stiftelsesgebyr betales til sameiets driftskonto etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse plikter utbygger å betale andel fellesutgifter, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte boliger.

Løpende kostnader

Faste løpende kostnader for leilighetene er strøm, kommunale avgifter og innboforsikring, i tillegg til opplyste fellesutgifter. Strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Sameiet har ikke fellesgjeld.

Sameie

Leilighetene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie.

Sameiet er planlagt å bestå av totalt 56 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nummer 65, og vedtektene. Sameiet har legalpant i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overforsameiet, jf. eierseksjonsloven § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameietsstyre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.

Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Hver bolig vil på et senere tidspunkt bli tildelt eget seksjonsnummer og endelig adresse av kommunen. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse.

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av utbyggers valg av organisering av prosjektet. Videre gjøres det oppmerksom på at felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Fra overtakelse vil bygningen være forsikret gjennom sameiet. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo og løsøreforsikring fra overtakelse.

Husdyrhold

Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til vedtekter for sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.

Boligens areal

Primærrom: 58,40 kvm
Bruksareal: 58,40 kvm

Følgende rom inngår i primærareal: gang, kjøkken/stue, bad, 2 soverom.

I tillegg er det bod i kjeller.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre.

Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser.

Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt

Areal: 2 700 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.

Samtlige leiligheter selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Leilighetene vil eie en ideell andel i felles utomhusområder for hele feltet. Eierandelen vil bli tinglyst som et tingsrettslig realsameie.

Tomten opparbeides i henhold til prosjektets utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal, og at tomten kan bli både større  og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Nei

Byggemåte

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

For prosjektets byggemåte vises det til leveransebeskrivelse som følger vedlagt i prosjektets salgsoppgave av 10.02.2022.

Ferdigattest / brukstillatelse

Utbygger plikter å besørge ferdigattest for boligene. Det kan likevel hende at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse i påvente av ferdigattest, dersom det er hensiktsmessig av klimatiske- eller andre årsaker som godkjennes av kommunen.

Adgang til utleie

Dersom annet ikke er oppgitt, vil boligen være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse.

Oppvarming

I alle leilighetene er det innlagt vannbåren gulvvarme. En energieffektiv varmeløsning som gir jevn og behagelig varmefordeling. Ved å legge varmen i gulvet sparer du plass, og du har større frihet til å møblere slik du ønsker. Det blir også anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund fordi det bidrar til et bedre inneklima.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

Kommunale avgifter

Da boligen selges som nybygg under oppføring er det ikke mulig å angi boligens kommunale avgifter. Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. For nærmere informasjon vises det til kommunes prisliste "Betalingssatser 2022" (dog vil disse kunne bli endret av kommunen innen overtagelse)

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom «primærbolig» (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og «sekundærbolig». Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatt Midt Norge ved spørsmål vedrørende dette.

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 1163 b, Steinan, Steinaunet, Blaklieggen, vedtatt 23.11.1976, reguleringsplan 1026a, Ytre Ringveg fra Steinaunet (tunnelinnslag) til Utleirvegen, vedtatt 25.02.1993, reguleringsplan 20120026, Blaklia og Steinanaunet til Strinda øvre trafo, skiløype og turvei, vedtatt 21.03.2013 og reguleringsplan 20130009, Blaklieggen, del av gnr. 83, bnr. 4, bnr. 7 og bnr. 8 med flere, vedtatt 26.10.2017. Eiendommen er regulert til blant annet boligbebyggelse. Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
Andre sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp; jf. eierseksjonsloven § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

Følgende heftelser er p.t. tinglyst på eiendommens

grunnboksblad:

1949/304801-1/107  Erklæring/avtale  
12.09.1949 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1954/301075-1/107  Skjønn  
09.02.1954 
til fastsettelse av erstatning for avståelse av grunn m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1954/910068-1/107  Skjønn  
20.10.1954 
Reg. av Sør-*Tr.lag Elektrisitetsverks kraftledninger.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1965/10708-1/107  Skjønn  
02.10.1965 
T.heim E.verks bygging av en 60 KW duplexlinje m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/916970-1/107  Skjønn  
04.09.1970 
Reg. av T.heim E.verks kraftledninger.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1971/11771-1/107  Erklæring/avtale  
13.09.1971 
Bestemmelser om overdragelse
Gjelder betaling av grunneiertilskudd til kommunen.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/18139-1/107  Erklæring/avtale  
07.12.1977 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Gjelder utbygging av Steinanområdet.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1977/18140-1/107  Erklæring/avtale  
07.12.1977 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Gjelder før høydebassenget på Steinåsen settes i drift.
Best. om erstatning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1998/17551-1/107  Erklæring/avtale  
15.10.1998 
Rettighetshaver TRONDHEIM ENERGIVERK
Rett til bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2010/87625-1/200  Erklæring/avtale  
04.02.2010 
Rettighetshaver:TRØNDERENERGI NETT TRONDHEIM AS  
Org.nr: 980396045
Avtale om bygging, drift og vedlikehold av 66KV høyspenningsmast med tilhørende kabelanlegg.
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2014/725795-1/200  Erklæring/avtale  
29.08.2014 
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2015/315003-1/200  Erklæring/avtale  
13.04.2015 
Rettighetshaver:TENSIO TS AS  
Org.nr: 978631029
Avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2221023-1/200  Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg  
12.03.2020 21:00 
Rettighetshaver:TENSIO TS AS  
Org.nr: 978631029
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2579039-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
11.06.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
Org.nr: 969999544
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjensidig rett
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2579039-2/200 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
11.06.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
Org.nr: 969999544
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjensidig rett
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2579039-3/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
11.06.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING
Org.nr: 969999544
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:68
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:69
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:70
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2579039-5/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
11.06.2020 21:00
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjensidig rett
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2622499-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Tinglyst
19.06.2020 21:00
Rettighetshaver:TENSIO TS AS
Org.nr: 978631029
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Overført fra: 5001-81/163
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/74733-1/200 Erklæring/avtale Tinglyst
19.01.2021 21:00
:Knr:5001 Gnr:81 Bnr:8
Plikt til vedlikehold av sikringstiltak
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/944318-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
03.08.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:71
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/944318-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
03.08.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:71
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/944318-5/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
03.08.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:71
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/944318-6/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
03.08.2021 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:74
Tilgang til trafo
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/977972-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Tinglyst
11.08.2021 21:00
Rettighetshaver:TENSIO TS AS
Org.nr: 978631029
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/978008-1/200 Bestemmelse om nettstasjon Tinglyst
11.08.2021 21:00
Rettighetshaver:TENSIO TS AS
Org.nr: 978631029
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5001-83/66
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/384523-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
07.04.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:77
Bestemmelse om drift og vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/384523-3/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
07.04.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:77
Bestemmelse om drift og vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/384523-5/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
07.04.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:77
Bestemmelse om drift og vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1151805-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
12.10.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra gnr. 83 bnr. 4, 80, 81 og 82
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1151805-2/200 Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel Tinglyst
12.10.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra gnr. 83 bnr. 4, 80, 81 og 82
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1151805-3/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
12.10.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra gnr. 83 bnr. 4, 80, 81 og 82
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1151805-4/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
12.10.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:80
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:81
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:82
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1151805-5/200 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
12.10.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:80
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:81
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:82
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om adkomstrett ved vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1313237-2/200 Erklæring/avtale Tinglyst
18.11.2022 21:00
:Knr:5001 Gnr:81 Bnr:8
Avtale vedrørende etablering av spuntlinje
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1431510-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
16.12.2022 21:00
Bestemmelse om gjensidige rettigheter
Gjelder også senere fradelte eiendommer
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1431510-3/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
16.12.2022 21:00
Bestemmelse om gjensidige rettigheter
Gjelder også senere fradelte eiendommer
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1431510-4/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:83
Bestemmelse om vedlikehold

2022/1431510-5/200 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:83
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1433403-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
Bestemmelse om gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også senere fradelte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1433403-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
Bestemmelse om gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også senere fradelte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere

2022/1433403-3/200 Bestemmelse om adkomstrett Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:83
Bestemmelse om vedlikehold

2022/1433403-4/200 Bestemmelse om bebyggelse Tinglyst
16.12.2022 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TRONDHEIM KOMMUNE
Org.nr: 942110464
:Knr:5001 Gnr:83 Bnr:83
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


Eiendommen er under fradeling, og det er enda ikke avklart hvilke erklæringer/heftelser som vil følge den nye matrikkelen. Erklæringer/heftelser som ikke skal gjelde for den fradelte eiendommen, vil bli forsøkt slettet. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har lyktes med å fremskaffe kopi av tinglyst dokument med dokumentnummer 304801, tinglyst 12.09.1949 og tinglyste skjønn med dokumentnummer 301075, 910068, 10708 og 916970. Disse vil bli forsøkt slettet i forbindelse med fradeling av eiendommen.

Dersom disse ikke lar seg slette, overtar kjøper erklæringene/heftelsene slik de fremgår av de tinglyste dokumentene. Konferer megler ved spørsmål vedrørende dette. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra kan det være tinglyst heftelser/servitutter som erklæringer/avtaler. Selger har imidlertid opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/heftelser for hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring av avtalte salgsvilkår. Det samme gjelder for offentlig myndighet og private leverandører, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, samt drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 89 55 59 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Eiendommen er forventet ferdigstilt ila sommeren 2023, dog senest 15.10.2023. Angitt tidspunkt er foreløpig, og ikke bindende eller dagmulktutløsende. Eiendommen skal dog være ferdig senest 24 måneder etter at forbehold er erklært frafalt.

Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, skal dette beregnes etter 24 måneder fra tidspunkt for sletting av forbehold. Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før overnevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.

Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse.

Selger skal fremlegge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt, samt deponere deler av kjøpesumme til sikkerhet for dette. Det er ulovlig å ta boligen i

bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger, avholdes likevel selve forretningen, men overtakelsesdato utsettes til enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger.

Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårbefaringer avholdes innfor normal kontortid.

Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Det gjøres oppmerksom på at selger stiller med takstmann på overtakelse. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter. Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med seksjonering eller fradeling ikke er på plass. Det samme gjelder dersom det fortsatt gjenstår
byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/tekniske installasjoner.

Diverse

Salget gjelder overdragelse av kontrakt med tilhørende rettigheter og forpliktelser til bolig som ikke er fullført. Ny kjøper vil tre inn i en inngått kontrakt med utbygger som følger vedlagt. Salget reguleres av kjøpsloven og avhendingslova § 1-1 fjerde ledd. Selve kontrakten som transporteres reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven.

Prisantydningen som er oppgitt gjelder opprinnelig kjøpesum pluss merverdi til selger (kjøper 1).

Merverdi til selger, kr. 760 000,-, utgjør prisantydningen på kjøp av kontrakten. Bud skal legges inn på merverdien. Ny kjøper trer inn i avtalen kjøper 1 har med utbygger og overtar (i tillegg til ansvar for å betale merverdi) betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten av 13.03.2022.

Merverdi og transportgebyr pålydende kr. 760 000,- innbetales ved kontraktssignering. Kjøpesum i henhold til opprinnelig kjøpekontrakt og omkostninger innbetales i forbindelse med overtakelse av boligen (jf. kjøpekontrakten).

Transport av kontraktsposisjonen forutsetter at entreprenøren godkjenner overdragelse til kjøper.

Det er stilt garanti i henhold til opprinnelig kjøpesum. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, da uten vederlaget for kontraktsposisjonen og tilvalg.

Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren. Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktsposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd.  Vederlag for kontraktsposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet vil stå under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper. Dersom kjøper ikke er forbruker må kjøper betale vederlaget for kontraktsposisjonen uavhengig av om entreprenøren ferdigstiller boligen eller ikke. Selger kan i de tilfeller kjøper ikke er forbruker kreve vederlaget for kontraktsposisjonen ubetalt selv om kjøper ennå ikke har tatt over boligen eller fått hjemmelen overført til seg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, i de tilfeller kjøper ikke er forbruker, kan kreve vederlaget for kontraktsposisjonen utbetalt allerede ved inngåelse av kontrakten.  Kjøper har da vederlagsrisikoen for kontraktsposisjonen.

Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i entreprenørens leveranser, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde som entreprenørens forpliktende leveranse.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti
etter bustadoppføringslova § 12.

I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Øvre Steinaunet BB2-506, 7036, Trondheim, Gnr. 83 bnr. 4 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-23-0069

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.