Trondheim , Øvre Steinaunet BK1 - Leiligheter - Svingen

Øvre Steinaunet BK1 - Trinn 1 lavblokk med nye og spennende løsninger. Velkommen til et helt nytt nabolag ved Steinan!

5 495 000 - 9 945 000

 • Prisantydning:

  2 495 000,-

 • Totalpris:

  5 520 212 - 9 977 032

 • Fellesutgifter:

  1 923,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  35 m²

 • Bruksareal:

  35 m²

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  2023

 • Gårdsnummer:

  83

 • Bruksnummer:

  4

 • Finnkode:

  258966967

 • Sist endret:

  20.09.2023 16:22

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A4-1 3 4 119 m2 123 m2 9 945 000,-
A4-4 2 4 70 m2 74 m2 5 495 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til byggetrinn 1 leilighetstrinn for Svingen på Øvre Steinaunet (Felt BK1)!
Bygging er godt igang, med forventet ferdigstillelse allerede sommeren 2024.

På Øvre Steinaunet kan du bo i naturskjønne omgivelser i skogbrynet til Estenstadmarka, og samtidig nyte alle fordelene ved å bo i by.

Leilighetene er tegnet av Voll Arkitekte, noe som betyr gjennomarbeidede løsninger som framhever kvalitetene i området. Lyse oppholdsrom, solrike uteplasser mot sør.

Leilighetene er fra cirka 35 kvm. til 124 kvm., med både smarte 2- og 3-roms og romslig toppleilighet på hele 124 kvm.

Velkommen til et helt nytt nabolag bygget i regi av Nordr.

Ps. ta gjerne et titt på hjemmesiden til prosjektet;

https://ovresteinaunet.no/

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Lokalmegleren & Partners Trondheim, avholder fellesvisning hver onsdag kl. 15-17 i en ferdigbygd visningsleilighet på byggeplass. Her er det også utstilt en egen, fysisk modell av hele prosjektet. Følg skilting.

Steinan Nedre Newco AS er et heleid datterselskap av Nordr AS.

Forventet fremdrift

Byggestart for leilighetene i 1. byggetrinn (BK1), fant sted i jaunar 2023.
Forventet ferdigstillelse vil være sommeren 2024, med forbehold om fremdrift beskrevet i salgsoppgave.

Beliggenhet

På Øvre Steinaunet er nærmeste matbutikk ca. 7 minutters gange unna, og det samme er både legesenter, bibliotek og frisør. På Moholt, kun 5 minutter unna med bil, kan du velge mellom et enda større utvalg av dagligvarebutikker og andre tilbud, for eksempel treningssenter. Og Nardo
Centeret med sine butikker og tjenester er heller ikke langt unna. Med marka som nabo er naturopplevelsene aldri langt unna. Det er bare å gå rett ut
døra, akkurat når det passer for deg. Etter en flot tur langs vakre stier på ca. 3,5 km kommer du til Estenstadhytta, med kaffe, kakao, gode søtbrød og middagsservering fra onsdag til søndag.

Adkomst

Fra Moholt kjører du Jonsvannsveien i retning Dragvoll. Ta til høyre i rundkjøringen ved Vegamot og følg Steinanvegen i ca. 1 kilometer. Øvre Steinaunet kommer på venstre side. Alt. Følg Utleirveien forbi NardoCenteret og videre forbi RisvollanCentret - fortsett rett frem til du får Anna Haarsakers veg på høyre side.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt ca. 250 boliger, som bygges ut etappevis med egne seksjonssameier.

Det er 23 leiligheter i dette salgstrinnet, som vil inngå som del av et sameie sammen med 15 rekkehus (Felt BK1). Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Videre vil seksjonen inngå i realsameie for parkeringsetasje og for felles utomhus.

Areal

Primærrom: 35,30 kvm - 119,80 kvm, Bruksareal: 35,30 kvm - 123,60 kvm
Bruksareal (BRA): fra ca. 35,4 kvm. til ca. 123,6 kvm.
Primærareal (P-rom): fra ca. 35,3 kvm. til ca. 119,8 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal: Gang/entré, bad, soverom, ev. omkledningsrom, stue og kjøkken.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Ev. bod og garderobe.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av arkitekt.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal
(P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre. Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal etter fradeling er 3 670 kvm. Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

Tomten er planlagt opparbeidet i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det kan forekomme avvik mellom landskapsarkitektstegninger og det som blir bygget.

Hagearealer vil man via vedtektene få midlertidig eksklusiv bruksrett til dette arealet med tilhørende drifts- og vedlikeholdsansvar etter nærmere beskrevet bruksrettsplan.

Parkering

For enkelte leiligheter vil det medfølge én parkeringsplass i parkeringskjeller. For øvrige leiligheter vil det være mulig å kjøpe parkeringsplass i parkeringskjeller. Se prisliste.
 
Parkeringskjeller vil bli organisert som et realsameie i egen eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller i en egen seksjon. Parkering vil kunne bli løst med vanlige parkeringsplasser, i tillegg til parkeringssystem med bilheis eller lignende. Uavhengig
av type parkeringsplass vil parkering organiseres i et realsameie hvor eierandel(ene) i parkeringskjeller med parkeringsplass(er) vil bli tinglyst mot den respektives gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer (realsameie). Drift av parkeringskjelleren vil foregå via realsameiet med eget budsjett og vedtekter.
 
Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Selger vil inngå kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av el-bil lading, hvor hver kjøper gis mulighet til separat avtaleinngåelse/abonnement med valgt leverandør.

Boder

Det medfølger én bod per leilighet i felles kjeller.

Bodene vil bli lagt til sameiets fellesareal. Rettighetene til bodene vil bli fastlagt i sameiets vedtekter.

Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte.
Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller
tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. buofl. § 44. Selger utarbeider en  tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Reguleringsmessige forhold

Det gjøres oppmerksom på at dette delfeltet er en del av et større utbyggingsfelt. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om øvrige byggetrinn - som kan påvirke utsikt/innsyn og solforhold.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekretelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank.

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Stipulerte felleskostnader er fra kr 1 923,- til kr 4 489,- per måned. Se prisliste.

Felleskostnadene vil inkludere blant annet a-konto fjernvarme, kabel-tv/internett, felleskostnader til realsameiene, eventuell felleskostnad til garasje og diverse driftskostnader, herunder blant annet styre- og forretningsførerhonorar, bygningsforsikring og diverse vedlikehold/drift.

Stipulerte felleskostnader er kr 250,- per måned per parkeringsplass ved kjøp av parkeringsplass, uavhengig av type parkeringsplass.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved over- takelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12.

Salgsbetingelser

Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt.

Avbestilling

Kjøpers adgang til å avbestille følger av buofl. §§ 52 - 54. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53. Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Øvre Steinaunet BK1 - Leiligheter - Svingen, 7049, Trondheim, Gnr. 83 bnr. 4 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-22-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.