Trondheim , Eklesspannvegen 101

Sjarmerende fritidseiendom i idylliske og naturskjønne omgivelser ved Nidelva | 2861 kvm tomt |Tinglyst vei og fiskerett

1 000 000

 • Prisantydning:

  1 000 000,-

 • Totalpris:

  1 036 242

Beregnet totalkostnad: 1 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 36 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 036 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  39 m²

 • Bruksareal:

  39 m²

 • Byggeår:

  1956

 • Gårdsnummer:

  116

 • Bruksnummer:

  17

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  264070059

 • Sist endret:

  05.06.2023 09:58

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Velkommen til en sjarmerende hytteeiendom, i frodige og naturskjønne omgivelser på Bjørkmyr/Eklesspannet. Eiendommen ligger i et lite hyttefelt bestående av 5 hytter i tilknytning til Nidelven og store grøntområder. Dette er virkelig et sted man kan trekke seg tilbake og nyte naturen i nærheten til Trondheim sentrum.

Eiendommen består av en hytte og 2 uteboder, med tilhørende utedo. Hytta har en eldre del med tilbygg. Her vil en få stue m/spisestue, romslig soverom med 4 sengeplasser og kjøkken. Fra stue har en utgang til en sørvendt terrasse med for- og ettermiddagssol. Her er det også utsikt opp mot Nidelva så stille og vakker som den er.

Hytteeiendommen ligger usjenert til i frodige omgivelser og innehar store grøntarealer som omkranser hytta. Her finner en både ripsbær, solbær, bringebær og stikkelsbær. Her er det ypperlige tilrettelagte forhold hvis en ønsker seg en liten kolonihage, og samtidig ha rom for lek og moro for de minste.

Nidelva ligger i tilknytning til eiendommen. Her har en tinglyst fiskerett. I tilknytning til hytta er det også en vedbod og redskapsbod. Her er det god plass til oppbevaring. I tilknytning til redskapsboden er det også utedo, da det ikke er vanntilførsel til hytta.

Her har man en sjelden mulighet til å skaffe seg en av få hytteeiendommer ved Nidelva, og være sentralt men samtidig landlig. Det tar ca 15 min kjøring fra sentrum eiendommen - hvor en kan boltre seg i naturskjønne omgivelser og frodig natur.

Innhold

Fritidsbolig på ett plan bestående av:
1. etasje: Stue, kjøkken og soverom.
Utgang fra stue til terrasse.

I tillegg disponerer eiendommen ett utehus oppmålt til ca 4 kvm og én utvendig bod oppmål til ca 8 kvm.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, dersom ikke annet fremgår av salgsoppgaven. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse

Standard

Oppgraderinger gjort i nyere tid:
- Hytta ble malt innvendig i 2009.
- Skiftet tak, renner og ny terrasse i 2012.
- Hytta ble malt i 2013.
- Diverse bordkledning på vestveggen på hovedhytta skiftet i 2014.
- Bordkledning på vedbod skiftet og malt i 2016.
- Ny benkeplate på kjøkken i 2017.
- Lagt opp ledningsnett 230 V inn i hytta, som drives av aggregat som kobles til yttervegg på nordsiden.

Kjøkken: Innredningen er fra byggeår. Innredning med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk.
Frittstående komfyr. Gulvflater belagt med gulvbelegg. Vegg- og himlingsflater i malt panel og takplater. Laminert plate mellom kjøkkenbenk og overskap.

Øvrige rom: Gulvflater belagt med gulvbelegg og heltre gulv. Vegg- og himlingsflater i malte flater, malt panel og takplater. Glatt innerdør. Naturlig ventilasjon via ventiler. Peisovn i stue.

Frittståede byggverk - Uthus: Frittstående uthus. Bygning i trekonstruksjoner. Innsiden er oppmålt til ca 4 kvm. Fasaden er kledd med stående trekledning. Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkenivå). Yttertak er utvendig tekket med takstein. Konstruksjonen er uisolert.

Frittstående byggverk - Utebod: Frittstående utebod. Bygning i trekonstruksjoner. Innsiden er oppmålt til ca 8 kvm. Fasaden er kledd med stående trekledning. Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkenivå). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Konstruksjonen er uisolert.

Beliggenhet

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet, kun en kort kjøretur fra Trondheim sentrum, og ligger langs Nidelva på Bjørkmyr. Her har man muligheten til å nyte landlige omgivelser, samtidig som man befinner seg midt i byen, med nærhet til nødvendige fasiliteter og offentlig kommunikasjon. Bussholdeplass finnes ca. 1 kilometer fra hytta, og har hyppige avganger til og fra sentrum. Området bære preg av landbruk og fritid. Eiendommen ligger i et lite hyttefelt og har skogen og Nidelva som nærmeste nabo.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
- Kjøkken: Helhetsvurdering.
- Øvrige rom: Overflater gulv. Innerdører. Annet.
- Krypekjeller: Helhetsvurdering.
- Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp): Skorsteiner inne i boligen. Ildsteder inne i boligen.
- Brann: Brannslokkingsutstyr.
- Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: Helhetsvurdering.
- Dører og vinduer: Vinduer.
- Yttertak: Tekking (undertak, lekter og yttertekking) Inspeksjonsmulighet. Gesimsløsninger.
- Terrasser / platting på terreng: Terrasser på terreng (understøttet av bjelker / pilarer)
- Drenering: Vann fra yttertak og bortledning
- Frittstående byggverk - Uthus: Helhetsvurdering
- Frittstående byggverk - Utebod: Helhetsvurdering

Boligens areal

Primærrom: 39 kvm, Bruksareal: 39 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 39 kvm.
Primærrom: 39 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken og soverom

Uthus:
Bruksareal: 4 kvm.
Sekundærrom: 4 kvm.

Kommentar til areal:

Boligen disponerer 1 utvendig bod oppmålt til ca 8 kvm. Boden ligger utenfor hoveddelen og er derfor utelatt fra arealoppmåling.
Det er takstbransjens retningslinjer for arealmåling som er lagt til grunn, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er
måleverdige.

Bruken av rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet defineres som P-Rom eller S-Rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om areal.
Diverse rørsjakter (med utforinger) er medregnet i boligens bruksareal, basert på takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 2 859 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt opparbeidet med diverse beplantninger, plenareal og terrasse på terreng. Frittstående utebod. Frittstående uthus.

Garasje / Parkering

Tilglyst parkeringsrett ved ridehall tilhørende Eklesspannet Gård, som ligger ca 500 meter fra eiendommen.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1956. Bygget er oppført på pilarer. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med
liggende og stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkeplan). Yttertak er utvendig tekket
med shingel. Entrédør med sikkerhetslås. Vinduer med karmer av tre, ett og to-lags glass. Peisovn i stue. Naturlig ventilasjon.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 1 548 pr. år

Det er 4 terminer i året. Gebyret kan variere fra en termin til en annen.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 15 964 pr. 31.12.20 11:10 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel for Trondheim 2014 -2024 er avsatt som et LNFR-område. LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom. Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Kommuneplanen kan fås ved henvendelse til megler.

Utdrag fra kommuneplanens arealdel:
"40. Bestemmelsesområde marka
§ 40.1 Innenfor bestemmelsesområde marka skal det tas særskilt hensyn til natur og friluftsinteresser. Tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med arealformålet kan tillates dersom viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt. Andre tiltak tillates ikke. Søknad om tilbygg/påbygg på eksisterende boligeiendommer vurderes særlig strengt. "

Konsesjon / Odel

Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

2015/25672-1/200  Jordskifte  
12.01.2015 
Grensegangssak 1600-2012-0039 Ekle Øvre
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 5001-116/5:

Rettigheter i eiendomsrett
1956/307143-1/107  Erklæring/avtale  
30.10.1956 
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:17  
Bestemmelse om strandlinje
Bestemmelse om fiskerett
Bestemmelse om veg

Rettigheter på 5001-115/1:

Rettigheter i eiendomsrett
1982/16014-1/107  Best. om adkomstrett  
07.10.1982 
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:17  
Best. om opparb. og vedlikehold besørges av d.e.

Rettigheter på 5001-116/18:

Rettigheter i eiendomsrett
2001/14170-2/107  Erklæring/avtale  
07.08.2001 
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:17  
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:25  
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:26  
rettighetshaver:Knr:5001 Gnr:116 Bnr:39  
Rett til gangsti

Vei/vann/avløp

Det er privat vei over gnr 115. bnr.1  frem til eiendomsgrense. Gnr. 116 bnr. 17 har rett til adkomst og parkering med bil på gnr. 115 bnr. 1. Tinglyst veirett følger vedlagt. Opparbeidelse og nødvendig vedlikehold besørges av eieren.

Det er tinglyst rett til bruk av gangsti, fra veien frem til tomtegrense.

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller kloakk.Vanrett fra brønn. Tinglyst erklæring følger vedlagt.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 51 61 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre punkter hav fått TG3. Tilstandsgrad 3 gis når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Sjablongmessig prisanslag er gitt på generelt grunnlag og må ikke ses på som et pristilbud fra håndverker. Kostnader ved utbedring avhenger av personlige valg av utførelse og produkter. Markedspris på materialer, produkter og håndverkertjenester vil også innvirke på utbedringskostnaden. For bygningsdeler som er gitt TG3 settes et sjablongmessig prisanslag på utbedringskostnad for tilsvarende standard. Se ellers vedlagt tilstandsrapport for spesifikasjon.

Det foreligger ikke opprinnelig godkjente plan og fasadetegninger på boligen i kommunens arkiver. Derved kan det ikke sies noe om hvorvidt boligen er bygget i forhold til godkjente tegninger eller ikke.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Eklesspannvegen 101, 7036, Trondheim, Gnr. 116 bnr. 17 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-22-0126

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.