Øvre Steinaunet , Anna Haarsakers veg 13

Ny og lekker 3-roms endeleilighet med nydelig utsikt fra 6 etg - P-kjeller - Heis - Fjernvarme inkl. i felleskostnader

5 995 000

 • Prisantydning:

  5 995 000,-

 • Totalpris:

  6 203 862

 • Fellesutgifter:

  3 072,-

Beregnet totalkostnad: 5 995 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 149 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 995 000,-)) 50 000,- (Transportgebyr) 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 208 862,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 203 862,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  75 m²

 • Bruksareal:

  78 m²

 • Etasje:

  6

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2022

 • Gårdsnummer:

  83

 • Bruksnummer:

  71

 • Finnkode:

  256971829

 • Sist endret:

  02.02.2023 18:42

Beskrivelse

Velkommen til en meget fin treroms selveierleilighet med fantastisk utsikt på enden i byggets beliggende i sjette etasje. Her har du en virkelig fin planløsning med vinduer på tre sider. Slik får du tosidig lysinnslipp både på stue/ kjøkken og det ene soverommet.

Leiligheten ligger i enden av bygget og enden på feltet. Dette betyr at du vil ha fine friarealer rundt deg hvor du får ro og fred i hverdagen.

Den inneholder åpen stue/ kjøkkenløsning, 2 soverom, bad, gjeste- WC og romslig gang. Du har også overbygd terrasse på 12 kvm mot vest.

Med leiligheten følger egen bod i felles parkeringskjeller. Vaskeanlegg i kjeller om du vil vaske sykkel, bil eller andre ting.

Prosjektet ligger i kanten av Estenstadmarka, har fine solforhold og kort veg til matbutikk. Kollektivtransport er i umiddelbar nærhet.

Innhold

6. etasje: Gang, kjøkken/stue, bad, wc, to soverom og garderoberom.
Fra stue er det utgang til balkong.

I tillegg disponerer leiligheten én parkeringsplass og én bod i kjeller.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, dersom ikke annet fremgår av salgsoppgaven.
Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse

Beliggenhet

Prosjektet ligger i kanten av Estenstadmarka, har fine solforhold og kort veg til matbutikk.
Kollektivtransport er i umiddelbar nærhet.

Felleskostnader

Kr. 3 072,- per måned.
Felleskostnadene inkluderer blant annet a-konto fjernvarme, digital-tv/bredbånd og andel felleskostnader, herunder blant annet felles bygningsforsikring, forretningsførerhonorar og diverse vedlikehold/drift.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter og kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Andel fellesgjeld

Sameiet har ikke fellesgjeld.

Sameie

Leilighetene er organisert som et eierseksjonssameie

Sameiet består totalt 52 boligseksjoner.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nummer 65, og vedtektene. Sameiet har legalpant i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet, jf. eierseksjonsloven § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

Forsikring

Bygget er forsikret gjennom sameiet. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtagelse.

Husdyrhold

Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til vedtekter for sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23.

Boligens areal

6. etasje
Bruksareal (BRA): ca. 78,3 kvm.

Primærareal (P-rom): ca. 75,8 kvm.

Sekundærareal (S-rom): ca. 2,5 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Kjøkken/stue, bad, gang, 2 soverom og wc.

Følgende rom inngår i sekundærareal: Walk-in closet.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen ikke er oppmålt etter ferdigstillelse og at kjøper har intet krav mot selger dersom det er viser seg at arealet avviker fra opplyst areal. Interessenter oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, samt ev. foreta oppmåling selv.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre.

Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt

Eiendommens grunnareal er etter oppmåling ca. 4 365,4 kvm. Felles eiendomstomt for sameiet.

Leilighetene eier en ideell andel i felles utomhusområder for hele feltet. Eierandelen er tinglyst som et tingsrettslig realsameie.

Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Garasje / Parkering

Det medfølger én parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Byggemåte

Boligene er oppført iht. bestemmelsene i Plan og Bygningsloven og Teknisk forskrift TEK 17. For detaljert byggebeskrivelse vises til vedlagte tegninger, dekalarasjon og utomhusarealer. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 02.06.2022 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet i boligen. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.

Oppvarming

Vannbåren varme via radiator i stue og/eller kjøkken, samt vannbåren gulvvarme på bad.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen. For nærmere informasjon vises det til kommunes prisliste "Betalingssatser 2022" (dog vil disse kunne bli endret av kommunen innen overtagelse).

Formuesverdi

Formuesverdi vil bli fastsatt i forbindelse med første ligningsoppgjør.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).  Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.  Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 1163 b, Steinan, Steinaunet, Blaklieggen, vedtatt 23.11.1976, reguleringsplan 1026a, Ytre Ringveg fra Steinaunet (tunnelinnslag) til Utleirvegen, vedtatt 25.02.1993, reguleringsplan 20120026, Blaklia og Steinanaunet til Strinda øvre trafo, skiløype og turvei, vedtatt 21.03.2013 og reguleringsplan 20130009, Blaklieggen, del av gnr. 83, bnr. 4, bnr. 7 og bnr. 8 med flere, vedtatt 26.10.2017. Eiendommen er regulert til blant annet boligbebyggelse.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Andre sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp; jf. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

Følgende heftelse er p.t. tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

1949/304801-1/107 Erklæring/avtale
Tinglyst 12.09.1949
Grensegangssak
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1954/301075-1/107 Skjønn
Tinglyst 09.02.1954
Til fastsettelse av erstatning for avståelse av grunn m.v.
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1954/910068-1/107 Skjønn
Tinglyst 20.10.1954
Reg. av Sør-*Tr.lag Elektrisitetsverks kraftledninger.
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1965/10708-1/107 Skjønn
Tinglyst 02.10.1965
R.heim E.verks bygging av en 60 KW duplexlinje m.v.
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1970/916970-1/107 Skjønn
Tinglyst 04.09.1970
Reg. av T.heim E.verks kraftledninger
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1971/11771-1/107 Erklæring/avtale
Tinglyst 13.09.1971
Bestemmelse om overdragelse
Gjelder betaling av grunneiertilskudd til kommunen
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1977/18139-1/107 Erklæring/avtale
Tinglyst 07.12.1977
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv.
Gjelder utbygging av Steinanområdet.
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

1977/18140-1/107 Erklæring/avtale
Tinglyst 07.12.1977
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv.
Gjelder før høydebassenget på Steinåsen settes i drift.
Best. om erstatning
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

2015/315003-1/200 Erklæring/avtale
Tinglyst 13.04.2015
Rettighetshaver: Tensio TS AS
Org.nr. 978631029
Avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

2020/2221023-1/200 Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Tinglyst 12.03.2020
Rettighetshaver: Tensio TS AS
Org.nr. 978631029
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/74733-1/200 Erklæring/avtale
Tinglyst 19.01.2021
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 81, bnr. 8
Plikt til vedlikehold av sikringstiltak
Overført fra: 5001-83/4
Gjelder denne registerenheten med flere.

2021/944318-3/200 Bestemmelse om vann/kloakk
Tinglyst 03.08.2021
Kan ikke slettes uten samtykke fra : Trondheim kommune.
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 83, bnr. 4
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2021/944318-4/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim kommune.
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 83, bnr. 4
Bestemmelse om veldikehold av anlegg/kabler

2021-/944318-6/200 Bestemmelse om adkomstrett
Tinglyst 03.08.2021
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim kommune
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 83, bnr. 74
Tilgang til trafo
Bestemmelse om veldikehold
Gjelder denne registerenheten med flere.


Rettigheter på 5001-83/4:

2021/944318-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
Tinglyst 03.08.2021
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim kommune
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: 5001, gnr. 83, bnr. 71
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2021/944318-2/200 Bestemmelse om elektrikse ledninger/kabler
Tinglyst 03.08.2021
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim kommune
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 83, bnr. 71
Bestemmelse om veldikehold av anlegg/ledninger

2021/944318-5/200 Bestemmelse om adkomstrett
Tinglyst 03.08.2021
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim kommune
Org.nr. 942110464
Rettighetshaver: knr. 5001, gnr. 83, bnr. 71
Bestemmelse om vedlikehold

Kopi av tinglyste heftelser kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har lyktes i å fremskaffe kopi av tinglyst dokument med dokumentnummer 304801, tinglyst 12.09.1949 og tinglyste skjønn med dokumentnummer 301075, 910068, 10708 og 916970. Disse vil bli forsøkt slettet fra eiendommen. Dersom disse ikke lar seg slette, overtar kjøper servituttene/erklæringene slik de fremgår av de tinglyste dokumentene. Konferer megler ved spørsmål vedrørende dette.

Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/erklæringer på eiendommen for hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring av avtalte salgsvilkår.

Det samme gjelder for offentlig myndighet og private leverandører, deriblant erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive anlegg.

Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 89 55 59 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Diverse

Det er stilt garanti i henhold til opprinnelig kjøpesum. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, da uten vederlaget for kontraktsposisjonen og tilvalg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Anna Haarsakers veg 13, 7036, Trondheim, Gnr. 83 bnr. 71 snr. 48 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-22-0024

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.