Melhus , Melhusvegen 806

Melhus / Søberg - Flott boligtomt med landlig beliggenhet

890 000

 • Prisantydning:

  890 000,-

 • Totalpris:

  927 892

Beregnet totalkostnad: 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) -------------------------------------------------------- 37 892,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 927 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  87

 • Bruksnummer:

  5

 • Finnkode:

  222341779

 • Sist endret:

  14.12.2021 02:45

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Beliggenhet

Området karakteriseres som rolig med nærhet til friarealer, turstier og populære Gaula. Landlige omgivelser kombinert med kort avstand til byen gjør beliggenheten på Søberg svært attraktiv. Fra boligen er det ca. 3 km til Melhus sentrum hvor man har alle fasiliteter man trenger i det daglige. For den som er glad i natur og friluft, er det kort vei til marka med flere fine turstier.

Eiendommen sogner til Rosemælen skole iht. Melhus kommunes oversiktskart.

Fra boligen tar det ca. 15 minutter til City Syd og Tillerflata med alle de store kjøpesentrene. Trondheim sentrum når man på ca. 25 minutter.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

Tomtetype

Eiet tomt.

Formuesverdi

Da tomten er ubebygd er det ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).  Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.  Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

Offentlige/kommunale avgifter

Ved salg av ubebygde tomter er det ikke mulig å angi eiendommens kommunale avgifter. Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer utifra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Konsesjon

Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2013-2025 kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel. Reguleringsbestemmelser for ny E6 parsell Øya videregående skole - Skjerdingstad - Luhaugen kan fås ved henvendelse til megler.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,9% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, markedsføring kr. 13 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 1 500,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.