Oppdal , Stubblivegen 151

Oppdal - Stor hyttetomt i landlige omgivelser med umiddelbar nærhet til skiløype og helårs turterreng

450 000

 • Prisantydning:

  450 000,-

 • Totalpris:

  462 592

Beregnet totalkostnad: 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,-)) -------------------------------------------------------- 12 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 462 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hyttetomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  318

 • Bruksnummer:

  32

 • Finnkode:

  230561614

 • Sist endret:

  30.03.2022 14:30

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Beliggenhet

Tomten er på hele 1 837 kvm og har en god beliggenhet i feltet. Hyttefeltet består totalt av 9 hyttetomter hvorav dette er den eneste eiendommen som ikke er bebygd.

Tomta har en flott beliggenhet midt på fjellet. Her har du vakker natur med mange turmuligheter året rundt. Du vil finne nykjørte skispor bare 100 meter fra tomten på vinters tid, og sommers tid har du umiddelbar nærhet til naturskjønne omgivelser

Tomten ligger kun en liten kjøretur fra Oppdal sentrum. I sentrum finner du det du trenger av butikker, bensinstasjon og alpinanlegg, kjøpesenter, apotek, kino m.m. Oppdal har i de siste årene gått fra å være en ren vinterdestinasjon, til å kunne være et område som byr på det meste av aktiviteter gjennom hele året. Her finner man tilbud for både store og små, for den fjellvante og for den urbane. Her er det flotte turmuligheter i fjellet, et av Norges største alpinanlegg, jakt og fiske, golfbane, curling, bowling, rafting, kulturhus med basseng, bibliotek, kino, gode restauranter osv.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt fritidsbebyggelse og hyttefelt.

Tomtetype

Romslig ubebygd fritidstomt. Tomten består hovedsakelig av skog og delvis lyng.

Offentlige/kommunale avgifter

Ved salg av ubebygde tomter er det ikke mulig å angi eiendommens kommunale avgifter. Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

Faste løpende kostnader

Ved salg av ubebygde tomter er det ikke mulig å angi størrelsen på faste løpende utgifter.

Konsesjon

Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området. Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. Kart ligger vedlagt i salgsoppgaven, og kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til megler.

Selger har mottatt varsel fra Oppdal kommune om oppstart av ny områdereguleringsplan for skiløypenettet Stølen-Fjellskolen-Vora datert 06.10.2020. Ta kontakt med Oppdal kommune for mer informasjon.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Budgivning i forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Solgt "som den er"

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt fastpris på vederlag kr. 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, markedsføring kr. 13 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 1 990,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.