Soknedal , Soknedalsveien 588

Romslig selveierleilighet i Soknedal sentrum

1 500 000

 • Prisantydning:

  1 500 000,-

 • Totalpris:

  1 596 083

 • Fellesutgifter:

  1 400,-

Beregnet totalkostnad: 1 500 000,- (Prisantydning) 55 871,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 555 871,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 38 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 555 871,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 40 212,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 596 083,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  70 m²

 • Bruksareal:

  81 m²

 • Bruttoareal:

  89 m²

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1982

 • Gårdsnummer:

  82

 • Bruksnummer:

  87

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  189205449

 • Sist endret:

  27.09.2022 14:11

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga. generell smitterisiko.

Standard

Sokkel

Solrik terrasse på ca 13 kvm. ved inngangsparti.

Vindfang: Flis på gulv og malte plater på vegger. Takess med downlights i himling. Gulvvarme. Skyvedørsgarderobe.

Stue: Parkett på gulv og malte plater på vegger. Takess med downlights i himling. Panelovn.
 
Kjøkken: Parkett på gulv og malte plater på vegger. Takess med downlights i himling. Innredning i glatt bjørk. Mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert stekovn og keramisk platetopp.
 
Baderom: Flis på gulv, og flis og våtromsplater på vegger. Takess med downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med heldekkende servant i hvit profilert innredning, veggmontert klosett, dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin, rørfordelingsskap og naturlig avtrekk.
Baderom fikk TG2 på membran, tettesjikt og sluk, fallforhold bom i noen flis og ingen telsker mot dør og sanitær og ventilasjon.
 
Soverom: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess med downlights i himling. Panelovn. Skyvedørsgarderobe.
 
Kontor: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Sikringsskap.
 
Bod: Laminat på gulv, og malt overflate og malte plater på vegger. Malt panel i himling. Mekanisk avtrekk.

Beliggenhet

Koselig og romslig leilighet i Soknedal sentrum med butikker, bensinstasjon, kro, café, bakeri, bank, offentlig transport m.v. i nærområdet. Nært barnehage og ca. 1 km. til skole. Soknedal har et godt utviklet kulturtilbud med idrettslag, korps, kor og ungdomslag for å nevne noe. Flott utfartsterreng i umiddelbar nærhet. E6 er nå lagt utom Soknedal sentrum. Det er nå hyggelig å nyte sola med lite trafikkstøy på den romslig terrassen ved inngangspartiet.

Bebyggelse

Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, småhus og blokker.

Areal

Bruksareal (BRA): ca. 81 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 70 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 11 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Stue, kjøkken, baderom, soverom, kontor og vindfang.

Følgende rom inngår i sekundærareal: Bod.

Kommentar fra takstmann:
"Terrasse ved inngang har et areal på 13 kvm.
Undertegnede har ikke undersøkt om de respektive rom og arealer er byggemeldt og godkjent."

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.ntf.no og www.nitotakst.no

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Tomten

Tomtens grunnareal er ca. 1416 kvm. Felles eiendomstomt for sameiet.

Parkering

Felles biloppstillingsplass.

Forretningsfører

Sameiet har privat forretningsførsel.
Styreleder er Anne Marie Wike.

Sameiet

Sameiet har privat forretningsførsel.
Styreleder er Anne Marie Wike.

Styregodkjennelse

Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.

Forsikring

Eika Polisenummer: 5336749

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr 416 430 per 31.12.2018
Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 499 146 per 31.12.2018

Felleskostnader

1 400 pr. mnd.

Felleskostnadene inkluderer felles bygningsforsikring, brøyting, strøing og avdrag på fellesgjeld.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Pr. 01.07.20:
Andel fellesgjeld: kr. 55 871,-
Sameiets totale fellesgjeld: kr. 700 000,-

Lånet ble tatt opp i 2020 for vedlikehold av bygget.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 12 690,38 pr. år

Årsgebyr renovasjon utgjør kr. 3 620,38.
Eiendomsskatt utgjør kr. 1062,- for 2020.

Faste løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter og felleskostnader. Utgifter til strøm og forsikring varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 12.12.1994.

I saker hvor det foreligger midlertidig brukstillatelse datert før 01.01.1998, vil det ikke bli utstedt ferdigattest.

Utleie

Det er ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet.
Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan for Soknedal sentrum er gjeldende.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Solgt "som den er"

«Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg
grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i
salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.
Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å
kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller
en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig
tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige
opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss
tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne
med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal
slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke
utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er
på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil
et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da
begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som
forbrukere. »

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 000,-, oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 1 990- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.