Tydal , Østbyvegen 64

Innholdsrik enebolig sentralt i Tydal - Romslig tomt - Uthus og stabbur

490 000

 • Prisantydning:

  490 000,-

 • Totalpris:

  518 242

Beregnet totalkostnad: 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 28 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 518 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  149 m²

 • Bruksareal:

  230 m²

 • Bruttoareal:

  252 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1954

 • Gårdsnummer:

  177

 • Bruksnummer:

  23

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  241689170

 • Sist endret:

  27.01.2023 09:32

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Standard

1. Etasje:
Gang:
Malt panel på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Mellomgang:
Panel på vegg. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet. Trapp til 2. Etg.

Bad:
Baderomstapet på vegg. Malte plater i tak. Epocy på gulvet. Servant med underskap. Dusj. Opplegg for vaskemaskin. Toalettrom med wc.

Soverom 1:
Malte plater på vegg og i tak. Teppe på gulvet.

Kjøkken:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet. Innredning med over og underskap.

Spisestue: "Gammelstua"
Tømmervegger. Panel i tak. Tregulv. Vedovn.

Stue:
Panel på vegg. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet. Vedovn (pelletsovn).

2. Etasje:
Gang:
Panel på vegg. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Soverom 2:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

2 Boder:
Sponplater på vegg og i gulv. Malte plater i tak.

Soverom 3:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Soverom 4:
Malte plater på vegg og i tak. Tregulv.

Toalettrom:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet. Rommet er ikke i bruk da det er feil på batteriet til servanten.

Kontor:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Eiendommen selges delvis med innbo og løsøre. Det vil ikke bli vasket og ryddet ytterligere.

Beliggenhet

Boligen ligger fint til i landlige omgivelser sentralt i Tydal. Gangavstand til skole, barnehage, kommunesenteret, dagligvarebutikk mv. Kort vei til flott helårs turterreng med gode muligheter for jakt og fiske.

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

- Bad - Kjeller
 • Helhetsvurdering - Sjablongmessig prisanslag kr.100.000-300.000
- Bad - 1. etasje Helhetsvurdering
- Kjøkken - 1. etasje
 • Helhetsvurdering - Toalettrom (Ikke våtrom) -Kjeller
 • Helhetsvurdering
- Toalettrom (Ikke våtrom) - 1.etasje
 • Helhetsvurdering
- Toalettrom (Ikke våtrom) -Loftsetasje
 • Helhetsvurdering
 • - Øvrige rom - 1. etasje Helhetsvurdering
- Rom under terreng (kjeller,underetasje, sokkeletasje)  -Kjeller
 • Helhetsvurdering
 • - Krypekjeller Helhetsvurdering
 • - Loft - innredet - Loftsetasje Helhetsvurdering
 • - Loft - uinnredet / råloft Helhetsvurdering
- Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikkefunksjonalitet og innvendigpipeløp)
 • Skorsteiner inne i boligen - Sjablongmessig prisanslag kr.100.000-300.000.
 • Ildsteder inne i boligen - Sjablongmessig prisanslag kr.0 - 10.000,-
 • Skorsteiner inne i boligen
Ildsteder inne i boligen - Sjablongmessig prisanslag kr.0 - 10.000,- - Innvendige trapper - Kjellertil 1. etasje
Innvendige trapper - Innvendige trapper - 1.etasje til loftsetasje
 • Innvendige trapper
- Etasjeskiller - Kjeller
Skjevhetsmåling - Etasjeskiller - 1. etasje
 • Skjevhetsmåling
- Etasjeskiller - Loftsetasje
Skjevhetsmåling - Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utoverdet som er inkludert i andrerom)
 • Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
 • Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) - Andre forhold annet
- Elektrisk anlegg Forenklet vurdering av det elektriske anlegget - Sjablongmessig prisanslag kr.0 - 10.000,- - Brann
 • Brannslokkingsutstyr - Sjablongmessig prisanslag kr.0 - 10.000,-
- Yttervegger inkl. fasader ogkonstruksjon
 • Helhetsvurdering
 • - Dører og vinduer Vinduer
 • Dører - Sjablongmessig prisanslag kr.50.000 - 100.000,- - Yttertak Helhetsvurdering
- Grunnmur, fundamenter
 • Fundamenter
 • Grunnmur Sjablongmessig prisanslag over kr.300.000. - Drenering Helhetsvurdering
- Drenering
 • Helhetsvurdering
 • - Stikkledninger og tanker Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger)
Septiktank - Frittstående byggverk -Redskapshus
 • Helhetsvurdering - Sjablongmessig prisanslag over kr.300.000.
- Frittstående byggverk -Stabbur
 • Helhetsvurdering

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
 • Lagt ny epoxy på gulvet.
- Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
 • Mur opp langs inngangspartiet har sprekker.
- Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
 • Tømmerhytte bygd til hovedbygning midten på 80-tallet.
- Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
 • Ja, senest.
- TILLEGGSKOMMENTAR
 • Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Areal

Bruksareal (BRA) Kjeller: 70m².
Primærareal (P-ROM) Kjeller: 0 m². Følgende rom inngår i primærarealet: Ingen.
S-rom: Bod, toalettrom og bad.

Bruksareal (BRA) 1. etasje: 103m².
Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 103m². Følgende rom inngår i primærarealet: Entré, gang, kjøkken, toalettrom,bad, soverom og to stuer
S-rom: Ingen

Bruksareal (BRA) Loft: 57m².
Primærareal (P-ROM) Loft: 46m². Følgende rom inngår i primærarealet: Gang, kontor, toalettrom og tre soverom.
S-rom: 2 boder.

Bruksareal (BRA) totalt: 230m².
Primærareal (P-ROM) totalt: 149m².

Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

Oppvarming

Elektrisitet og vedfyring. Luft til luft varmepumpe.

Tomten

Eiendomstomt på ca. 1.445 kvm. iflg. skylddelingsforretning tinglyst 14.12.1953 med dagboknr. 9140. Tomten er skylddelt så det oppgitte areal må betraktes som et cirka areal.

Tomt opparbeidet med gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal og biloppstillingsplass.

Parkering

Biloppstillingsplass på eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 326 060 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 173 817 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 22 931,25 pr. år Inkluderer: Vann, avløp, feiing og renovasjon. Renovasjon utgjør kr.3.901,25,- Øvrige poster er ikke spesifisert av kommunen.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra Tydal kommune foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Godkjente tegninger fra Tydal kommune på tilbygg og stabbur finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Tydal kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket til Boligbebyggelse.

Overtakelse

Etter avtale!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5 % av kjøpesummen, minimum kr. 40.000,-  for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12.500,-, markedsføring kr. 13 500,- oppgjør kr. 4 950,- og visninger kr. 2.000,- pr. stk. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.