Orkanger , Orkdalsvegen 88

Orkanger - Nyoppført toppleilighet midt i sentrum. Flott utsikt. Garasje. Heis.

2 970 000

 • Prisantydning:

  2 970 000,-

 • Totalpris:

  4 414 132

 • Fellesutgifter:

  7 529,-

Beregnet totalkostnad: 2 970 000,- (Prisantydning) 1 410 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 380 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 10 000,- (Andelskapital) 20 000,- (Etableringskostnad borettslag) 3 000,- (Etableringskostnad og startkapital velforening) -------------------------------------------------------- 34 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 414 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  77 m²

 • Bruksareal:

  82 m²

 • Etasje:

  5

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2021

 • Gårdsnummer:

  5

 • Bruksnummer:

  40

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  245505664

 • Sist endret:

  28.09.2022 13:13

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leilighetene ligger i femte etasje og består av gang, to soverom, pent flislagt bad og åpen stue- og kjøkkenløsning med
utgang til balkong.

I tillegg disponerer leiligheten én bod i kjeller og én p-plass i felles parkeringskjeller.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, dersom ikke annet fremgår av salgsoppgaven. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse

Standard

Leiligheten har malt, sparklet gips på vegger og i tak. På gulvet er det parkett. Bad har malt sparklet gipstak. Flis på vegger og flis på gulv med varmekabler. Gulv i gang er flislagt og har varmekabler. Balkong leveres med tremmegulv. Det er balansert ventilasjon med eget aggregat.

Beliggenhet

I Drivhusgården bor du midt i smørøyet, med kort gangavstand til byens mangfoldige tilbud. Beliggenheten er tilbaketrukket og skjermet fra trafikken i Orkdalsveien. Orkanger har et bredt servicetilbud med kjøpesenter,kollektivtrafikk, offentlige kontorer og flere matbutikker i umiddelbar nærhet.

Felleskostnader

Totale utgifter i kr. 7 529,-

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning
Felleskostnader fra 01.10.2022 :

Fordelt på følegende poster:
Fellesutgifter: Felleskostnad renter IN kr. 3 188,-
Felleskostnad driftsdel kr. 2 912,-
Energi - varme: kr. 660,-
Tilleggsytelser: Parkeringsplass kr. 150,-
Velforeningskontingent: kr. 50,-
Tillegg elektroniske fellesavtaler: kr. 519,-
Miljøgebyr for papirfaktura: kr. 50,-

Felleskostnadene inkluderer blant annet kommunale avgifter og renovasjon, forretningsførerhonorar og vedlikehold.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld per. 17.08.2022 er kr. 1 410 000,-

Borettslag

Borettslag: Drivhusgården Borettslag, Orgnr: 926828460

Styreleder i borettslaget er Ragnar Waalen.
Forretningsfører er TOBB.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Boligselskapet er med i sikringsordning. Individuell nedbetaling av fellesgjeld, IN-ordning, gir
deg som andelseier mulighet til å betale ned deler av eller hele din andel av borettslagets fellesgjeld.
Leilighetene selges med IN-avtale under faste vilkår. Konferer TOBB ved spørsmål vedrørende dette.

Fellesgjeld / lånevilkår

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16363625987, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 17.08.2022: 2.69% pa.
Antall terminer til innfrielse: 195
Saldo per 17.08.2022: 23 125 000
Andel av saldo: 1 410 000
Første termin: 25.06.2021Neste avdrag: 25.06.2031 ( siste termin 25.03.2071 )
Flytende rente
Avdragsfrihet til 2031
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 25.06.2031
utgjøre ca kr 1 644,00 per måned for denne boligen

Forsikring

IF Skadeforsikring Polisenummer: SP0003341466

Vedtekter / husordensregler

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, regnskap og budsjett. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven.

Husordensregler er p.t ikke fastsatt.

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt i følge sameiets vedtekter. Se vedlagte vedtekter for mer informasjon.

Styret kan fastsette ordensregler for borettslaget.

Boligens areal

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 82 kvm

Leilighet 503, andel 25
Femte etasje

Bruksareal (BRA): ca. 82 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 77 kvm.
Sekundærareal (S-rom): ca. 5 kvm.

Følgende rom inngår i primærareal: Vindfang, gang, bad, to soverom og åpen stue- og kjøkkenløsning.
Følgende rom inngår i sekundærareal: Bod.

Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles bransjestandarden "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for
arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av
boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA).

Tomt

Eiendommens grunnareal er ca. 1 444 kvm. Felles eiendomstomt for borettslaget.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at del av parkeringskjeller med gnr. 5, bnr. 428 er under overskjøting fra Orkland
kommune. Etter overskjøting vil eiendommen bli sammenføyd med parkeringseiendom tilhørende
borettslaget med bnr. 429 og borettslagets eiendom - gnr. 5, bnr. 40 i Orkland kommune. Gnr. 5, bnr. 40, bnr. 428 og bnr. 429 vil
bli sammenføyd til ett gårds- og bruksnummer. Tomtearealet vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen. Det gjøres
oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som cirkaareal, og at tomten både kan bli større og mindre enn oppgitt/beregnet.
Partene har derfor intet krav mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle bli mindre/større enn oppgitt.

Garasje / Parkering

Leiligheten leveres med bruksrett til én parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Det er tilrettelagt for gjesteparkering ute.

Byggemåte

Leilighetene leveres med malt, sparklet gips på vegger og i tak. På gulvet er det
parkett. Bad har malt sparklet gipstak. Flis på vegger og flis på gulv med
varmekabler. Gulv i gang er flislagt og har varmekabler. Balkong leveres med
tremmegulv. Det leveres balansert ventilasjon med eget aggregat i hver leilighet.
Leveranser er utført i henhold til gjeldende forskrifter fra 2021 . Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av
kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige
overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 26.03.2021. Midlertidlig brukstillatelsen er utvidet til å gjelde fram til 01.10.2022. Ferdigattest utstedes når tilsynssak er avslutett og vilkår knyttet til rekkefølgebestemmeslsene i reguleringsplanen er oppfylt.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i borettslagsloven §5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Fjernvarme via radiator. Elektriske varmekabler i gang og på bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene er inkludert i felleskostnadene.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.

Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål i henhold til reguleringsplan for Rømme Øvre, sist revidert 24.04.2019. Plankart med tilhørende
reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger borettslaget:

1949/1178-1/64  Erklæring/avtale  
12.09.1949 
rettighetshaver:Knr:1638 Gnr:5 Bnr:44  
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 1638-5/44
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2021/272562-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:429  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
2021/272562-2/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:429  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
2021/272562-5/200  Bestemmelse om bebyggelse  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:429  
Bestemmelse om vedlikehold
 
2021/272562-7/200  Bestemmelse om adkomstrett  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:429  
Bestemmelse om vedlikehold

Rettigheter på 5059-5/429:

Rettigheter i eiendomsrett
1949/1178-1/64  Erklæring/avtale  
12.09.1949 
Overført fra: 1638-5/44
rettighetshaver:Knr:1638 Gnr:5 Bnr:44  
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 1638-5/44
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettigheter på 5059-5/4:

Rettigheter i eiendomsrett
1951/1680-1/64  Erklæring/avtale  
15.11.1951 
rettighetshaver:Knr:1638 Gnr:5 Bnr:44  
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:87  
Bestemmelse om veg
 
Rettigheter på 5059-5/429:

Rettigheter i eiendomsrett
2021/272562-3/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
Rettigheter på 5059-5/429:

Rettigheter i eiendomsrett
2021/272562-4/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
 
Rettigheter på 5059-5/429:

Rettigheter i eiendomsrett
2021/272562-6/200  Bestemmelse om bebyggelse  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om vedlikehold
 
Rettigheter på 5059-5/429:

Rettigheter i eiendomsrett
2021/272562-8/200  Bestemmelse om adkomstrett  
05.03.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:5059 Gnr:5 Bnr:40  
Bestemmelse om vedlikehold

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Tom.erik.thorso@partners.no eller SMS: 93 03 63 69 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Økonomisk oversikt:
Resultatet for siste godkjente regnskap var kr. 951 733,-
Egenkapitalen i borettslaget utgjorde pr. 31.12.2021 kr. 1 201 733,-

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening som blir etablert i boligfeltet. Medlemskapet vil bli tinglyst som heftelse på eiendommen. Velforeningens formål er å drifte og vedlikeholde lekeplass, samt at foreningen skal fremme og ivareta medlemmenes felles interesser gjennom sosiale aktiviteter og dugnader. Gjennom sitt medlemskap er borettslaget pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens
rettigheter og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av fellesanlegget. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS har utarbeidet utkast til vedtekter for Rømme Øvre Velforening. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Det foreligger ikke forkjøpsrett i borettslaget

Adresse og matrikkel

Orkdalsvegen 88, 7300, Orkanger, Gnr. 5 bnr. 40, andelsnr. 25 i Drivhusgården Borettslag med orgnr. 926828460 i Orkland kommune

Oppdragsnummer

67-18-0361

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.