Klæbu , Vikingveien 9A

Klæbu - Næringsseksjon for produksjon/lager/kontor/forretning. Attraktiv beliggenhet i Klæbu sentrum.

2 500 000

 • Prisantydning:

  2 500 000,-

 • Totalpris:

  2 563 842

Beregnet totalkostnad: 2 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-)) -------------------------------------------------------- 63 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 563 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Næringsbygg

 • Eierform:

  Selveier

 • Bruksareal:

  185 m²

 • Bruttoareal:

  197 m²

 • Byggeår:

  1982

 • Gårdsnummer:

  521

 • Bruksnummer:

  196

 • Sist endret:

  24.05.2023 12:40

Eiendommens betegnelse

Gnr. 521 Bnr. 196 Snr. 1 i Trondheim kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Klæbu sentrum.

Tomten

Ca. 1.087 kvm felles eiendomsgrunn. Biloppstillingsplass foran seksjonen.

Parkering

Felles biloppstillingsplass.

Byggeår

1982

Utviklingspotensial

Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

Oppvarming/ventilasjon

Elektrisitet. Seksjonen er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/forretning. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

Vei/vann/avløp

Offentlig.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommen:
Eventuelle pålegg:

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 2.875,- + målt forbruk av vann/avløp. I tillegg eiendomsskatt kr. 13.566,- pr. år og renovasjonsavgift kr. 2.990,- pr. år (140 liter).

Bud

Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

Lov om hvitvasking

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.