Åmotsdal , Sandsetvegen 211

Enkel hytte i Åmotsdal - sommervei, scootertransport om vinteren, mulighet for å kople seg til strøm

750 000

 • Prisantydning:

  750 000,-

 • Totalpris:

  782 642

Beregnet totalkostnad: 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 550,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 32 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 782 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  35 m²

 • Bruksareal:

  35 m²

 • Bruttoareal:

  35 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2003

 • Gårdsnummer:

  140

 • Bruksnummer:

  22

 • Finnkode:

  315654705

 • Sist endret:

  23.08.2023 12:45

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

En fantastisk mulighet for den rette "handy" personen, som drømmer om en enkel hytte på fjellet. Hytta er bygget av forrige eier og trenger vedlikehold. I dette området ligger det ca 10 hytter. Grunneier er positiv til småviltjakt og fiske. Gjestejeger i jakta er også en mulighet. Grunneier selger også ved til hyttene. 

Bygningen har noe etterslep på vedlikehold. Enkelte skjevheter, feil og mangler er registrert. Det anbefales ytterligere undersøkelser.

Bygningen anses å ha en normal grei standard som enkel hytte.

Mer informasjon om Skuldalen hytteforening på velforeningens egen Facebook-side.

Standard

Hytta har enkel standard, ikke innlagt strøm, vann eller avløp. Vann hentes fra elva og kan legges i rør til hyttevegg. Enkelt avløp til grunn. Vinterstid må man ta med seg vann. Det er mulighet for å kople seg til strøm. Det må etableres utedo av ny eier.

Hytta bærer preg av etterslep av vedlikehold. Det er behov for en "handy" person/familie som ønsker å pusse opp egen hytte og få billig inngangsbillett til hytte i fjellparadiset.

I takstrapport fra 2022, utført av Joar Lofthus, står følgende beskrevet om hytta:

Bygningen er oppført på enkle punktfundamenter av naturstein. Etasjeskiller i tre. Hovedkonstruksjon oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående villmarkskledning. I yttervegg er det montert 2-lag koblede vinduer med trerammer og sprosser. Hovedinngangsdør i tre med 2-lag glass. Tak oppført som saltak av plassbygde sperrer, utvendig pålagt undertak og pappshingel som taktekke.

Innvendig gulv pålagt belegg, vegger og himling med trepanel. Enkel kjøkkeninnredning av fabrikkframstilt type med profilerte dører. Laminert benkeplate med servant, avløp direkte til terreng.

Teknisk:
Pipe oppført med stålgjennomføring, innvendig tilknyttet en peisovn.

Vurdering:
Bygningen har ikke innlagt strøm, vann eller avløp. Sommervann på vegg. Bygningen anses å ha et normalt vedlikehold. Enkelte skader, skjevheter og feil er registrert. Noe vedlikehold må påregnes. Bygningen blir brukt til utleie.

Beliggenhet

Rolig og usjenert beliggenhet i Skuldalen, Åmotsdal, med flott turterreng i fjell-, vidde- og skogsområde. Området er ideelt for de som ønsker et sted de kan roe seg ned, komme i kontakt med naturen og bare nyte den friske luften. Skuldalen kan by på fantastiske fiskevann og flotte bærområder. Flotte multemyrer i området.

Vinterstid er det fine skiområder i småkupert terreng og det blir kjørt opp scooter-løyper.

Løpende kostnader

Veiavgift 90 kr per gang. Vinterparkering 2000,- per år. Forsikring av hytta, ikke innbo: 741-, per år.

Forsikring

Frende Forsikring

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Ikke våtrom.

Boligens areal

Hytta er målt opp utvendig av takstmann til å være 35 kvm. Takstmann har ikke målt opp hytta innvendig, derfor kan det være avvik fra det som står her i prospektet og virkeligheten.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 534 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Om sommeren er det parkering på egen tomt. Om vinteren kan en leie parkering 2 km lenger frem (ca 1.500,-).

Grunneier tilbyr scootertransport til hytta om vinteren

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Hytten selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent hyttens nåværende innredning. Ved en søknad om ferdigattest til kommunen kan kommunen kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter blant annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsformen fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden hytten selges slik den fremstår. Arealet er målbart selv om det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Oppvarming

Vedfyring.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 3 784 pr. år Renovasjon st.ab. fritid kr. 3241,- og feie- og tilsynsgebyr fritid kr. 543,-

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til fritid.

Kommuneplanens Arealdel - Id 382020180004
Kommuneplanens arealdel
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3820/382020180004/Dokumenter/Føresegner%20og%20retningslinjer-20-05-22.pdf
Delarealer Delareal 446 m
Arealbruk Fritidsbebyggelse,Framtidig
OmrådenavnBFRF1

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Seljord kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Vann hentes fra elva og kan legges i rør til hyttevegg. Enkelt avløp til grunn. Sommervei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 50 54 81 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Sandsetvegen 211, 3844, Åmotsdal, Gnr. 140 bnr. 22 i Seljord kommune

Oppdragsnummer

48-23-0111

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.