Bø i Telemark , Gymnasbakken 39 B

Nyere og moderne leilighet med sentral og barnevennlig beliggenhet. Gode solforhold. 4 soverom. 2 bad.

1 345 000

 • Prisantydning:

  1 345 000,-

 • Totalpris:

  3 946 482

 • Fellesutgifter:

  11 224,-

Beregnet totalkostnad: 1 345 000,- (Prisantydning) 2 593 500,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 938 500,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 946 482,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  127 m²

 • Bruksareal:

  131 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  2016

 • Gårdsnummer:

  53

 • Bruksnummer:

  314

 • Energimerking:

  B

 • Finnkode:

  276632226

 • Sist endret:

  09.11.2022 08:56

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 49%

  eier sin egen bolig

 • 63%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 34%

  har bolig på over 120 kvm

 • 29%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 15%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Vi oppfordrer til å benytte visningspåmelding, dette sikrer god oppfølging fra megler. Ta gjerne kontakt med megler i forkant av visning dersom du har spørsmål.

Husk å lese salgsoppgaven før visningen.

Velkommen!

Innhold

1. etg.: Entré, kjøkken/allrom, 2 soverom, bad og bod/tekn.rom.
2. etg.: Stor stue, 2 soverom og bad.

Beliggenhet

Leiligheten har en sentral beliggenhet i et etablert boligområde på Langkåshaugen. For barnefamilier er det verdt å merke seg at barnehager, skoler, idrettshall, butikker og flotte turområder ligger like i nærområdet. Dette gjør tilgjengeligheten for den travle familien svært enkel. Det meste du trenger i hverdagen er i gåavstand til leiligheten.

Fra boligen har du naturen rett utenfor døren, og i fritiden vil du sette pris på nærheten til både natur og sentrum. Bø kommune har et godt idrettsmiljø, både sommer og vinter. Bø er også ett kollektivt knutepunkt med Bø-stasjon, hvor Sørlandsbanen har mange daglige avganger. Kun 2 timer til Oslo og 2.5 timer til Kristiansand. Haukeliekspressen tar deg til Bergen, og med Telemarksekspressen kommer en seg enkelt til Grenland og Sandefjord med Torp Lufthavn.

Bebyggelse

Boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus. Bø videregående skole ligger like ved.

Adkomst

Fra Bø sentrum, ta av til høyre opp Gymnasbakken ved Circle K. (Statoilkrysset). Etter ca 150 meter er parkeringen på høyre hånd. Leiligheten er merket med Aktiv-plakat.

Byggemåte

Leilighetene er satt opp på såle og ringmur. Over mur er det bindingsverk som utvendig er kledd med panel. Taket er tekket med dobbeltkrum takstein.

Oppvarming

Varmekabel i gulv på baderom. Peisovn i stue. Panelovn i stuer i 1. og 2. etg.

Parkering

Oppstillingsplass på felles parkeringsplass.

Forretningsfører

PBBL

Borettslaget

Gymnasbakken II Brl

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper forplikter seg til gjennomføre handelen selv om styregodkjennelse ikke foreligger, men eiendommen kan ikke tas i bruk før godkjennelse foreligger. For det tilfelle det er endelig avklart at erververen ikke godkjennes, kan borettslaget kreve andelen tvangssolgt, jf. lov om Burettslag § 4-8.

Forsikring

Tryg Forsikring Polisenummer: 6526923

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).  Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.  Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 70 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld: kr. 2 593 500,-

Sikringsordning

Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest fra 2018.

Utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 345 000,- (Prisantydning) 2 593 500,- (Andel av fellesgjeld) 3 938 500,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 7 982,- (Omkostninger totalt) 3 946 482,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Solgt "som den er"

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Meglers vederlag er avtalt til 1,5% i provisjon av salgssum, kr. 10 000,- i tilretteleggingshonorar og kr. 5 000,- i oppgjørshonorar.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.