Dalen , Tokkestad 4

Enebolig med sentral beliggenhet på Dalen, usjenert hage, 4 soverom

2 300 000

 • Prisantydning:

  2 300 000,-

 • Totalpris:

  2 371 492

Beregnet totalkostnad: 2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 71 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 371 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  144 m²

 • Bruksareal:

  191 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1962

 • Gårdsnummer:

  24

 • Bruksnummer:

  11

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  271381571

 • Sist endret:

  26.09.2022 14:11

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

1. etg.: Stue, kjøkken, hall, garasje og bod.
2. etg.: 4 soverom, gang, bad, wc og kott.
Kjeller: Gang, trapperom, hobbyrom, boder og teknisk rom.

Standard

Overflater innvendig tak:  Malte plater, panel og spiletak.
Overflater innvendig vegg: Panel og malt strie.
Overflater innvendige gulv: Vinylbelegg, parkett og laminat.

Entré

Entré med god plass til å henge fra seg yttertøy og sko. I tillegg er det godt med lagringsplass i skap, boder og kott.

Stue

Lys og trivelig stue med åpen himling. Fra stuen er det utgang til en flott overbygget og steinlagt  uteplass med adkomst til hagen. I stuen er det satt inn åpen peis og peisovn som varmer godt på kalde dager. I tillegg er det installert varmepumpe.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning fra 1980-tallet. Innredning med slette fronter og laminert benkeplate. Dobbel stålkum med ett grep blandebatteri. Flis på vegg under overskap. Integrert kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Mekanisk avtrekkshette er montert til innredningen og etablert over komfyr. Hvitevarer medfølger ikke.

Bad

Baderom fra 2011. Baderomsgulv med vinylbelegg på gulv. Baderomsplater på vegger og malte plater på innvendig tak. Rommet er innredet med servantskap og dusjkabinett.

Toalettrommet med vinylbelegg på gulv, malte plater på vegg og innvendig tak. Av utstyr finnes toalett og servantskap. Rommet er ventilert med ventil.

Soverom

I huset er det 4 soverom.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Dalen, midt i sentrum. Fra boligen er det gangavstand til Dalen hotell, barnehage, butikker og kafeer.

Dalen er blant annet kjent for Telemarkskanalen og Dalen Hotell. Dalen er et tettsted med flere butikker, kafé, hotell, barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregåendeskole og idrettsbane, fotballbane, kulturhus med bibliotek og bygdekino, svømmebasseng og mye mer. Det er utallige turmuligheter i nærområdet både sommer og vinter.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, strøm og forsikring.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3:
- Etasjeskille 1. etg.
1. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
2. Det er registrert råte i etasjeskille mot kryprom. 4 stykk bjelker med råte som følge av fukt i kryprom. Fuktigheten er fjernet fra kryprom. Se paragraf rom under terreng.
- Kjøkken - Råteskade i benkeplate ved kum. Defekt innredningsskuff.

Oppsummerte kostnadsestimater for TG:3 er vurdert til kr 60.000 - 150.000 med en estimert kostnad på kr 100.000,-.

Selgers egenerklæringsskjema

Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligens areal

Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 191 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 23 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt boder og teknisk rom.

1. etasje:
Bruksareal: 90 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt garasje og bod.

2. etasje:
Bruksareal: 55 m².
Primærrom: 6 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt kott. 

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 2 485 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er flat og pent opparbeidet med plen og beplantning.
Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Ny eier bør sette seg inn i de kommunale planene.

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt samt garasje.

Byggemåte

Byggegrunn består av morene. Støpt plate på mark med grunnmur av betong. Yttervegg består av bindingsverk med bordkledning. Saltak tekket med betongstein fra 1980-tallet. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål. Vinduer og dører med malt ramme og isolerglass fra 2008 og byggeår 1962.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest. Ved vedtakelsen av ny plan- og bygningslov i 2008 ble det et økt fokus på at det skal foreligge ferdigattest for samtlige nye bygg. For eldre bygg foreligger det ofte ikke ferdigattest eller kun midlertidig brukstillatelse. Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. Dersom bygget er omsøkt og godkjent fra Byggesakskontoret, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen selv om ferdigattest mangler. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Boligen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent boligens nåværende innredning. Ved en søknad om ferdigattest til kommunen kan kommunen kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter blant annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsformen fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.

Barnehage / skole i området

Dalen Barnehage - 0,6 km
Tokke skule - 1,3 km
Vest- Telemark VGS avd. Dalen - 1,1 km.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Peisovn, åpen peis og varmepumpe. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 19 098,75 pr. år Vann, avløp, renovasjon og feiing.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 455 111 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 638 400 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplan Tokke Kommune - KOMPLAN_20
Delarealer Delareal 2 486 m - KPRestriksjoner Område unntatt for rettsvirkning
Delareal 2 486 m - Arealbruk Boligområde, Nåværende
Reguleringsplaner
Dalen og Vistad. - Id 20050004 - Plantype Eldre reguleringsplan
Delarealer Delareal 2 486 m - Formål Flomfare
Delareal 2 486 m - Formål Boliger

Reguleringsplaner under arbeid
Reguleringsplan Dalen - Id 20210003
Status Planlegging igangsatt
Plantype Detaljregulering

Offentlige planer

Det er igangsatt planlegging av ny reguleringsplan for Dalen.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er konsesjonsfri, men det er boplikt i kommunen og kjøper må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra kommunen. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter  avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til aud.elin.lio@partners.no eller SMS: 99 50 54 81 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Tokkestad 4, 3880, Dalen, Gnr. 24 bnr. 11 i Tokke kommune

Oppdragsnummer

48-22-0119

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.