Lunde , Stavsholtvegen 36

Lunde - Koselig, lita hytte med anneks - bilvei - kort vei til Telemarkskanalen og badeplasser langs elva.

750 000

 • Prisantydning:

  750 000,-

 • Totalpris:

  780 164

Beregnet totalkostnad: 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 164,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 780 164,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  24 m²

 • Bruksareal:

  24 m²

 • Byggeår:

  1974

 • Gårdsnummer:

  124

 • Bruksnummer:

  64

 • Finnkode:

  260768948

 • Sist endret:

  22.12.2022 11:15

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Fritidseiendom i fredfulle og landlige omgivelser med nærhet til Telemarkskanalen og badeplasser langs elva. Eiendommen har fint tun og bilvei helt frem.

Hytta er bygget i 1974 og er i hovedsak uforandret. Det er bygget et nyere utesitteområde på ca 17 kvm med tak. Hytta har innlagt strøm og vann fra brønn. 

Hytta inneholder; gang, stue og kjøkken og soverom. Overflater i hytta er furugulv og trepanel på vegg og i tak. Kjøkkenet har innredning av tre, og laminat benkeplate. Det er satt inn gasskomfyr. I stuen er det satt  inn vedovn som varmer godt på kalde dager. Soverommet er innredet med dobbeltseng.

Til eiendommen hører et anneks. Annekset er oppført i 1987 og er ca. 25 kvm i grunnflate. I annekset er det innlagt strøm. Annekset er innredet med et enkelt bad, stue med køyesenger, toalettrom og lagringsplass.

Innhold

Hytta er bestående av: Entré, kjøkken, stue og soverom.
Anneks er bestående av: Disponibelt rom, vaskerom, toalettrom og bod

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet med gode solforhold i Lunde i Telemark. Fra eiendommen har man utsikt til Telemarkskanalen og kort vei til Lunde sluse. En opplevelsestur langs Telemarkskanalen, som er en kulturskatt med sluser, museum, båtliv, musikk -og festivalliv, gir minner for livet! På kanalen kan du se kanalbåtene "Victoria «og "Henrik Ibsen" i sommersesongen. Båtene går mellom Dalen og Skien og tar med seg turister på en eventyrreise gjennom Telemarks storslåtte natur.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, strøm og forsikring.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 2:
- Kjøkken - TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, samt andre installasjoner.
- Gulv - Det er stedvis knirk i gulvet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Gulvet bærer preg av slitasje.
- Loft - Kaldtloftets tilstand sett i sammenheng med alder på yttertaket tilsier at fremtidige tiltak er nødvendige. Det ble registrert lysglimt ved pipe gjennomføring som bør undersøkes nærmere. Grunnet sikkerhet ble loft inspisert fra loftsluke og er derfor begrenset kontrollert og bør undersøkes nærmere.
- Elektrisk anlegg - Det er ikke gjennomført vedlikehold på det elektriske anlegget, og det foreligger ingen dokumentasjon.
- Yttervegger - Panelet kan ikke ses å være montert med lufting. Det vil normalt påvirke levetiden på panelet negativt.
- Vinduer - Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato.
- Grunnmur - Det registreres sprekker på grunnmur.
- Drenering - Takvann har kun utkast og det er ikke forsvarlig bortledning av vannet fra grunnmuren. Det vurderes at grunnmuren mangler fuktsikring. Det er observert saltutslag / kalkutslag på grunnmur som tyder på fuktvandring i konstruksjonen. Dreneringens tilstand har påvirkning på krypekjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
- VA - Utvendige vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert.
- Anneks - Det er foretatt en forenklet overordnet vurdering av tilstanden og det er relativt høy
slitasjegrad som gjør at det anbefales utbedrende tiltak.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3:
- Skorstein - Riss/sprekker påvist på skorstein. Tiltak må påregnes.
- Yttertak - Taktekkingen bærer preg av høy alder og høy slitasje. Tiltak må påregnes.

Selgers egenerklæringsskjema

Selgers egenerklæring følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligens areal

Hytte
Bruksareal: 24 m².
Primærrom: 24 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom.

Anneks
Bruksareal: 25 m².
Primærrom: 11 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Lunde sentrum kjører du mot Strengen og Lunde sluser. Følg veien ca 2 km og ta av til venstre inn på Stavsholtvegen. Følg denne ca 100 m. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med Partners-plakat. Det vil bli skiltet med Lokalmegleren & Partners visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 838 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tilnærmet flat tomt med opparbeidet plen arealer og div. beplanting. Terrasse på fremsiden mot øst på ca. 17 m2. Tomten er ifølge matrikkelbrev på 835 kvm, i følge eldre målebrev men det er ikke foretatt en oppmåling i nyere tid, så noe avvik kan forekomme.

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Byggemåte

Hytta er oppført i grunnmur av betong. Etasjeskille i trekonstruksjon. Yttervegg i trekonstruksjon med stående trekledning. Yttertak i saltaksform tekket med metallplater. Ytterdør i tre. Koblede vinduer med rammer/karmer i tre fra byggeår. Naturlig ventilasjon via luker i vegg.

Anneks er oppført på søyle pilarer i betong. Etasjeskille i trekonstruksjon. Yttertak i trekonstruksjon med saltaksform tekket med metallplater. Koblede vinduer med rammer/karmer i tre.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.

Kommunale avgifter

Kr. 3 672 pr. år Eiendomsskatt, feieravgift og renovasjon.

Eiendomsskatt

Det er i Nome kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 61 206 pr. 2020.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til fritid. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er mottatt nabovarsel for bygging av tilbygg til uthus på Stavsholtvegen 21 - g/bnr: 102/19.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Rettigheter på andre eiendommer:
Rettigheter på 3816-102/19
1976/2155-1/32  Bestemmelse om veg    12.07.1976 
rettighetshaver:Knr:3816 Gnr:124 Bnr:64   Bestemmelse om vannrett

Rettigheter på 3816-124/31
1976/2156-1/32  Bestemmelse om veg    12.07.1976 
rettighetshaver:Knr:3816 Gnr:124 Bnr:64

Vei/vann/avløp

Privat. Vann fra brønn.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hytten selges møblert. Kjøleskap i anneks medfølger ikke.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Forsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 93 65 42 84 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Stavsholtvegen 36, 3825, Lunde, Gnr. 124 bnr. 64 i Nome kommune

Oppdragsnummer

48-22-0081

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.