Bø i Telemark , Bøgata 10

BØ SENTRUM - Snart innflyttningsklare leiligheter med store terrasser. KUN 1 IGJEN!

2 012 500

 • Prisantydning:

  2 012 500,-

 • Totalpris:

  4 026 132

 • Fellesutgifter:

  10 165,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Bruksareal:

  92 m²

 • Etasje:

  2

 • Soverom:

  2

 • Gårdsnummer:

  53

 • Bruksnummer:

  226

 • Finnkode:

  296744975

 • Sist endret:

  29.03.2023 10:47

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
4 2 2 95 m2 95 m2 2 012 500,-

Forventet fremdrift

Forventet byggestart er påsken 2021, og forventet ferdigstillelse er medio november/desember 2021.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 6-seks-måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 1-en-måned før ferdigstillelse av andelen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige overtakelsesdatoen er bindende.

Beliggenhet

Leilighetene har en sentrumsnær beliggenhet med gåavstand til butikker, kaféer, spisesteder, kulturliv, offentlig transport og barnehager/skoler. Området byr også på fine turområder i landlige omgivelser.

Offentlige tillatelser

Det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest for bygget. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.

Standard

Leilighetene får høy standard med store terrasser. Heis. God takhøyde. Industrielt preg.

YTTERKLEDNING
Fasade består av bindingsverk med 25cm isolasjon og ytterkledning. Kledning leveres med slett panel på nordre side av bygget. Fronten blir levert med liggende panel med profil.

VINDUER OG DØRER
Alle vinduer og vindusdører til leilighetene leveres med 3 lags energiglass og skal tilfredsstille forskriftsmessige krav til isolasjon, støy - og brann-klasse. Vinduer og vindusdører leveres med sort innside. Foringer leveres sortmalt. Utvendig farge bestemmes i detaljprosjektering.

Inngangsdører til leilighetene leveres med FG-godkjent sylinderlås og leveres i malt utførelse med samme farge utvendig og innvendig. Farge og type dørhåndtak spesifiseres av arkitekt i detaljprosjekteringen.

VEGGER OG GULV
Alle innvendige vegger i stue/kjøkken og gang leveres i malt gips. Vegger på vaskerom leveres med baderomsplater, type Fibo Legato Polargrå, samt Huntonit veggplate. Soverom og walk-in closet blir levert med Huntonit veggplate på vegg.

Gulv i inngangsparti blir levert med eikeparkett 1-stavs type Boen Eik Funk hvitpigmentert og flis. Kjøkken og stue blir levert med eikeparkett 1-stavs type Boen Eik Funk hvitpigmentert. Soverom og walk- in closet blir levert med 3-stavs eikeparkett type Boen Concerto hvitmalt.

SOKKEL
Listverk i eik og hvit fabrikkmalt.

HIMLING
Hovedsakelig betong/mur da eksisterende himling blir ivaretatt for et industrielt utseende. På kjøkken/stue vil det være synlige ventilasjonsrør og andre tekniske føringer under betonghimling. Soverom leveres med brystningslist 9x30mm. Vaskerom leveres med systemhimling 600x600mm.

BAD
Leveres med 60x60 flis på gulv og vegg i 4 forskjellige farger. Alle baderom levers med eikespiler i himling.

KJØKKENINNREDNING
Kjøkkeninnredning og integrerte hvitevarer leveres fra Drømmekjøkken. Laminat benkeplate m/rett kant. Induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys, samt ventilator med kullfilter. Kunde står fritt til å gjøre tilvalg. Hvis kunden ønsker dette må det avklares med utbygger.

GENERELT VVS
Vannledninger legges som rør-i-rør med fordelerskap. Baderomsinnredning blir levert i lys utførelse. Leverandør er ikke bestemt.

ELEKTRO
Det leveres varmekabler med termostat i gulv på baderom og gang. Det er medregnet spotter/belysning på alle rom med unntak av stue og kjøkken.

Belysningen blir levert med dobbel kvadratisk Cube Lux 2*7W LED spotter i gang og på soverom.  Det blir montert 2 stk i hvert soverom og 5 stk i vindfang/gang.

Baderommene blir utstyrt med 4 stk. LED remser innfelt i eikehimling. LED belysning i type Starling 9 16watt ledd, dimbar.
Kjøkken blir levert med 1 meter  LED list under overskap.

I forbindelse med utebelysning vil hver veranda bli utstyrt med 2 stk. downlights. Belysning også ved inngangsparti.

Alt av elektromateriell blir levert i fargen sort, og monteres med industrielt preg. Panelovner blir levert i fargen sort.

Boder

Hver leilighet vil ha en tilhørende utvendig bod.

Internett/TV

Fibernett  for TV/internett legges klart inn i leilighetene, med hovedbase på vaskerom og uttak til TV/internett i stue.

Ventilasjon

Ventilasjonen leveres med balansert ventilasjon i hver leilighet.

Utomhusarealer

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Eiet tomt på 4 861kvm som eies av sameiet. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Utomhusplanen er av illustrativ karakter.

POSTKASSER
Postkasser med lås leveres til hver bolig plassert i trappegang ved heis.

RENOVASJON
Det blir felles avfallshåndtering i renovasjonsrom.

Priser

OMKOSTNINGER
Evt. medlemskap innmelding SBBL pr.prs kr. 750,-
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr. 430,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr. 430,-
Gebyr for grunnbokutskrift kr. 172,-
Andelskapital til borettslaget kr. 5 000,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/evt. garasje, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Finansiering: Det er lagt til grunn annuitetslån i finansinstitusjon med 1,75% rente over 40 år med 20 års avdragsfrihet (20+20) til finansiering av fellesgjelden. Felleskostnadene vil kunne endres  i samsvar med de til enhver tid gjeldende kostnader samt  rentenivå i finansinstitusjon som finansierer fellesgjelden i borettslaget.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres av kommunen og er en del av de kommunale avgiftene. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Borettslaget

Dersom du ikke er medlem i Skien Boligbyggelag, må du melde deg inn. Innmelding og betaling kan du gjøre på SBBL sine nettsider www.skien.bbl.no.                                                                                                                                                         

Dyrehold

Ihht. utkast av husordensregler er dyrehold tillatt etter samtykke fra styret.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 53 bnr. 226 snr. 2 (fellestomt). Tomten er under seksjonering, og endelig betegnelse vil først foreligge etter at seksjoneringen har funnet sted. Selger forbeholder seg retten til å etablere et borettslag.

Det er planlagt 7 andeler. Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet.

Vei/vann/avløp

Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til sentrumsformål. Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende betingelser kan fås ved henvendelse til megler.
Den aktuelle seksjonen er regulert til næringsformål. Re-seksjoneringsprosessen fra næring til bolig er igangsatt. Det anbefales at overtakelse av leilighetene avventes til re-seksjoneringen er på plass.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Kjøpekontrakt

Boligene selges til fast pris. Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontraktsdokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.  Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Lov om hvitvasking

Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.

Finansiering

Vi samarbeider med sparebanken DIN om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Selge bolig

Vi tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.