Bø i Telemark , Gamleveg 35 F

Bø - Flott leilighet med høy standard - Sentral beliggenhet - Parkering i garasjeanlegg. VISNING! 21/3 KL 16-17

2 860 000

 • Prisantydning:

  2 860 000,-

 • Totalpris:

  2 999 298

 • Fellesutgifter:

  4 945,-

Beregnet totalkostnad: 2 860 000,- (Prisantydning) 131 316,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 991 316,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 172,- (Pantattest kjøper) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 999 298,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  73 m²

 • Bruksareal:

  77 m²

 • Bruttoareal:

  83 m²

 • Etasje:

  2

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2016

 • Gårdsnummer:

  46

 • Bruksnummer:

  24

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  220652775

 • Sist endret:

  29.03.2023 08:40

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Innhold

Entré/gang, bad, bod, 2 soverom, stue med delvis åpen kjøkkenløsning og overbygget veranda. I tillegg medfølger det en kjellerbod og en parkeringsplass i garasje. Heis fra kjeller og opp til leilighetene. Det er også adkomst via trapp.

Beliggenhet

Fra leilighetene er det bare en kort spasertur til Bø sine butikker, kaféer, spisesteder, treningssenter, legesenter og kulturliv. Beliggenheten er svært sentral, men også skjermet fra å bo "midt i gata". Nærhet til skoletilbud for alle aldre.

Bebyggelse

Sentrumsbebyggelse med leiligheter, eneboliger og noen næringsbygg.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Bø sentrum følger du Folkestadvegen ca. 200 m. Sving til venstre inn på Gamleveg. Leilighetsbygget ligger på venstre side og leiligheten er merket med Til salgs-plakat. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisning.

Byggemåte

Bygget er oppført som cellekonstruksjon med betong og stål/trevirke som bærende konstruksjoner. Utvendig har bygningen stående bordkledning. Det er brukt royalimpregnerte materialer. Saltak konstruksjon tekket med papp. Trevinduer med isolerglass fra byggeår. Malt ytterdør og skyvedør til balkong. Oppgraderte innerdører av eik med flat terskel. Skyvedør mellom stue og soverom/kontor. Alle innervegger er oppgradert med gips.

Etasjeskille av betongelementer. Betongdekke oppforet med integrerte varmesløyfer, påmontert gulv av massiv eik. Det er målt 10 mm høydeforskjell på gulvet i stue, i følge tilstandsrapporten anses dette som normalt.

For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse, se vedlagte boligsalgsrapport.

Oppvarming

Vannbåren varme i alle rom unntatt bad. Kostnad for vannbåren varme brøkfordeles gjennom kvadratmeter per leilighet. På badet er det lagt varmekabler.

Parkering

Plass i felles garasjeanlegg følger leiligheten. I tillegg er det en utvendig felles parkeringsplass mot Folkestadvegen.

Forretningsfører

Notodden Boligbyggelag.

Borettslaget

Gamleveg Bø Burettslag. Bygget består av 15 leiligheter, et næringslokale og en parkeringskjeller. Felles parkeringsplass ute og en flott opparbeidet hage/fellesareal. Styreleder: Torfinn Forberg.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Dyrehold

Dyrehold er i utgangspunktet ikke tillatt iht. borettslagets husordensregler. Det kan søkes styret om unntak.

Forsikring

Gjensidige Forsikring ASA. Polisenummer: 88712390.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr 695 321 for inntektsåret 2019.
Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 503 155  for inntektsåret 2019.

Andel fellesgjeld/fellesformue

Andel fellesgjeld: kr.131 316,-
Andel fellesformue: 11 330,-

Sikringsordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er Borettslagenes Sikringsordning AS.

Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest fra 05.11.2019 på oppføring av bustad- og forretningsbygg foreligger.

Utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Diverse

Svart vegglampe på kjøkken og rød vegglampe på soverom 2 kan medfølge om ønskelig. Ellers følger ikke lampene med i salget.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 860 000,- (Prisantydning) 131 316,- (Andel av fellesgjeld) 2 991 316,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 172,- (Pantattest kjøper) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 7 982,- (Omkostninger totalt) 2 999 298,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Ta kontakt med megler ved spørsmål til dette.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Finansiering

Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7% av kjøpesum + fellesgjeld for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 000,- og oppgjørshonorar kr. 4 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyret og alle direkte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.