Seljord , Vallarvegen 5

NY PRIS! Flott enebolig på stor tomt, sentralt i Seljord. Solrikt med flott utsikt

2 750 000

 • Prisantydning:

  2 750 000,-

 • Totalpris:

  2 834 742

Beregnet totalkostnad: 2 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 84 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 834 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  247 m²

 • Bruksareal:

  347 m²

 • Byggeår:

  1949

 • Gårdsnummer:

  2

 • Bruksnummer:

  134

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  214282513

 • Sist endret:

  16.09.2022 12:30

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Innhold

Eneboligen inneholder 3 etasjer + kjeller.

1. etasje; som er hovedetasjen, inneholder vindfang, gang/hall, kjøkken, stue, spisestue, bad, vaskerom og et soverom. I tillegg er det kjølerom i forbindelse med kjøkkenet.
2. etasje; inneholder hall, stue, kjøkken, bad og 3 soverom. Her er det bod i tillegg.
3. etasje; har gang/ trapperom og 2 soverom, i tillegg 6 kneloft/boder.

I tillegg har boligen kjeller med boder.

Eiendommen har også et nyere stabbur og et uthus med carport og et verksted. I  uthuset har eierne blant annet hatt høner.

Beliggenhet

Denne eiendommen har en flott beliggenhet sentralt  i Seljord. Boligen ligger på en tomt med utsikt til Seljordsvannet og Seljord kyrkje. Det er også utsikt til flotte fjell rundt eiendommen.
Beliggenheten er landlig og idyllisk med beitende dyr i nærheten. Det er allikevel kort vei inn til sentrum av Seljord med tilbud som kafeer, bakeri, butikker, skole og barnehage. Seljord har også et nyere kulturhus, med muligheter for idrettsaktiviteter, treningssenter, kino, teater, konserter og bibliotek.

Bebyggelse

Eneboliger og gårdsbruk.

Adkomst

Fra Bø følger man riksveg 36 og kjører ut til høyre på riksveg 134 når man ankommer Seljord. Første vei til høyre igjen og opp en liten bakke, er man framme ved Vallarvegen 5. (Tidligere Flatdalsvegen 5)

Byggemåte

Boligen står på en grunnmur av betong med utvendig murpuss. Yttervegger av reisverk med utvendig stående kledning. Taket er av type saltak av sporer, tekket med betongstein.

Oppvarming

Vedovn.
Murt peis.
Varmekabler.
Ellers annen elektrisk oppvarming.

Parkering

Carport og flere oppstillingsplasser på gårdsrom ved inngangen til huset.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr 568 836 per 2018.
Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 047 809 per 2018.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 15 124,96 pr. år (2020)

Kan forekomme noe høyere avgifter i 2021 pga kloakk tømming.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Seljord kommune har nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovenog kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Diverse

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Prisantydning inkludert omkostninger

2 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 84 742,- (Omkostninger totalt) 2 834 742,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 000-, og oppgjørshonorar kr. 4000,- . Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 15 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyret og alle direkte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.