Fyresdal , Tøddelia 1

Koslig leilighet med høy standard - alt på en flate - vannbåren varme - 2 soverom - carport - nær sentrum.

1 900 000

 • Prisantydning:

  1 900 000,-

 • Totalpris:

  1 949 014

 • Fellesutgifter:

  1 000,-

Beregnet totalkostnad: 1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 49 014,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 949 014,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  72 m²

 • Bruksareal:

  72 m²

 • Bruttoareal:

  81 m²

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2014

 • Gårdsnummer:

  38

 • Bruksnummer:

  101

 • Energimerking:

  B

 • Finnkode:

  151625078

 • Sist endret:

  16.09.2022 12:29

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger og ivareta smittevern. Derfor inviterer vi nå kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Kontakt megler i god tid før visning for avtale om tidspunkt, så finner vi gode løsninger. Husk å lese salgsoppgaven før visning, da denne ikke lenger deles ut i papirform pga. smitterisiko.

Innhold

Entré/gang, gang, bad, vaskerom/tekn.rom, stue/kjøkken og 2 soverom. 
Utebod i fellesbygg ved carporter.

Beliggenhet

Leiligheten ligger nær Fyresdal sentrum, og det er gangavstand til de fleste fasiliteter. Meget barnevennlig område med lite biltrafikk. Fyresdal har flotte turområder både sommer og vinter. Rett ved boligen kan du gå vandreløypa "Geitnetten", som er en topptur med stigning på ca. 420 meter og lengde på ca. 7-8 kilometer, og på toppen har du flott utsikt over Fyresvatn. Hamaren Aktivitetspark ligger i sentrum ved Fyresvatn, dette er ett flott turområde som er tilpasset alle med godt opparbeide veger og rasteplasser. Ved Fyresvatn har du flere flotte badeplasser. Om vinteren er det milevis med skiløyper som har ulik vanskelighetsgrad.

Bebyggelse

Rundt eiendommen består bebyggelsen av eneboliger, leiligheter og småbruk. Friluftsområder rett i nærheten.

Byggemåte

Bygningen har støpt plate på mark. Over mur er leiligheten satt opp i bindingsverk som utvendig er kledd med lektekledning. Vinduer med 2-lags isolerglass. Takflater er tekket med betongtakstein. Elementpipe.

Oppvarming

Vannbåren varme i gulv. Det er pipe i leiligheten, så det er mulig å montere vedovn.

Parkering

Plass i felles carportanlegg.

Sameiet

Tøddelia Sameie.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt.

Forsikring

Sparebank1 Forsikring Polisenummer: 12563104

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 407 799 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 468 076 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Andel fellesgjeld/fellesformue

Fellesgjeld: 0,-
Andel felles formue: kr.7 443,-

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 12 076,80 pr. år Vann, avløp og renovasjon. Kommunale eigedomsgebyr er eks. m.v.a. 25 % m.v.a. kommer i tillegg.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen 15/9-2014.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Prisantydning inkludert omkostninger

1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 49 014,- (Omkostninger totalt) 1 949 014,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og oppgjørshonorar kr 4 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyret og alle direkte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.